Kandidáti do Senátu ČR

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.  za obvod Děčín

Volební program, který chci prosazovat:
1. Snížit příliš velké sociální rozdělení naší společnosti. Za 30 let od politických změn v naší zemi jsme se dopracovali toho, že máme statisíce lidí ve finančních exekucích a nemálo těch, kteří trpí ekonomickou nouzí. Tuto sociální nespravedlnost je třeba řešit zákonnou cestou jak zdaňováním nezasloužených příjmů, tak lepším oceňováním těch, kteří vytvářejí hodnoty jak materiální, tak duchovní.
2. Jako senátor působit k jeho zrušení, protože v souhlase s většinovým názorem ho pokládá za zbytečnou instituci, kterou mohou zrušit jen sami senátoři. Volby do Senátu se proto účastní jen třetina voličů, kteří volí členy Poslanecké sněmovny. Senát v současném složení je zároveň brzdou rozvoje demokracie, schvalování potřebných zákonů. Chce být kaprem, který chce vypustit vlastní rybník.
3. Stáhnout vojska z Afganistánu. Když tehdejší Sovětský svaz, pod vidinou falešné představy, že pomůže socialismu a na přání tehdejší vlády Babraka Karmala vyslal své vojáky do Afganistánu, tak je tam vyslal sám. USA přiměly vlády mnohých jiných zemí, aby na podporu své angažovanosti také poslaly - obrazně řečeno - autobus vojáků k podpoře proklamace, že jde o mezinárodní síly. Na podporu akce, která nemá vojenské řešení. Pokud jde o nás, navíc riskujeme možnost přenesení
teroristických akcí i do naší země, Proto neposílat naše vojáky tam, pokud to nebude vyžadovat rezoluce OSN.
4. Působit na krajské a centrální orgány k větší podpoře ekonomického a sociálního rozvoje Děčínska a zejména celého Šluknovského výběžku, kde v minulosti lidé viděli slušné perspektivy svého života. Dnešní pokles počtu obyvatel v této oblasti je důsledkem zanedbání možností využití jejího ekonomického potenciál ku prospěchu nejen tohoto území.
Ústřední heslo: Kandidát chce dát nabyté vzdělání a zkušenosti ve prospěch naší země.

Image

Václav Beneš za obvod Louny

Při práci v Senátu chci prosazovat především:

1. Snížení počtu senátorů (např. na 43 – každý kraj by tak měl nejméně 3 senátory)

2. Regionální podporu zadržování vody v krajině, tj. malá a střední vodní díla, tůně a mokřady, ochrana půdy

3. Dokončení výstavby dálnic D6 a D7

4. Podpora složek Integrovaného záchranného systému v regionech a stabilizace počtu příslušníků v místě stanic s cílem zvýšit bezpečnost občanů

5. Posílení energetické stability země dostavbou jaderných bloků a transparentní výběr hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo

Image