Představení kandidátů do Krajského zastupitelstva ÚK

Radek Černý - vedoucí kandidátky

Vážení voliči, dovolte mi, abych se Vám v krátkosti představil. Pracuji jako vedoucí stavební výroby a je mi 47 let. Žiji v Lovečkovicích okres Litoměřice. Jsem ženatý a mám dvě dcery. Než jsem se stal komunálním politikem, pracoval jsem dvacet let ve stavebnictví.

V současné době pracuji jako starosta obce Lovečkovice již jedenáctým rokem. Předtím jsem vykonával tři roky funkci místostarosty obce a předsedy kontrolního výboru. V komunální politice se pohybuji od roku 1999. Jsem zastupitelem Ústeckého kraje

Na krajském úřadě pracuji jako předseda komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje a místopředsedou výboru pro životní prostředí a venkov. Čtvrtým rokem jsem členem komise pro regionální rozvoj ÚK.  Zastávám funkci předsedy Sdružení českých spotřebitelů ústeckého kraje. Jsem dobrovolným hasičem tělem i duší, ve sboru vykonávám funkci velitele zásahové jednotky, a jako velitel pracuji i na okresní úrovni.  Stále hraji aktivně fotbal a podílím se na řízení klubu TJ Lovečkovice jako místopředseda.

 Ve funkci zastupitele Ústeckého kraje se chci zasazovat o to, aby nadále byla podporována a rozšiřována zdravotní péče včetně pohotovostí s motivačními programy na udržení lékařů. Podpora učňovského školství a zamezení inkluze. V dopravě omezení kamionové dopravy na silnicích nižších tříd, splavnění dolního toku Labe, opravy komunikací nižších tříd. Podporu  malé lodní dopravy na Labi a zřízení kotvišť a marín. Zlepšení životního prostředí se zaměřením na ekologickou výchovu a podporu kotlíkové dotace s rozšířením i pro bytové domy. Zefektivnit nakládání s komunálním odpadem pomocí vytvořením zařízení na třídění odpadů.  Podpora malých vesnických sportovních klubů a oddílů se zaměřením na mládež. Na poli sociálním zastavení transformací sociálních zařízení, podporu výstavby menších zařízení pro seniory v obcích.

Jaké si vytvoříme podmínky pro život v kraji, záleží na každém z nás.

Image

více o mě na prokliku volby 2020

Ing. Bc. Petr Kubeš

Vážení voliči, dovolte mi, abych se Vám svým článkem přiblížil a sdělil něco o sobě. Žiji ve městě Žatec, které je proslulé pěstováním chmele a chmelařství je výsadou zemědělství Ústeckého kraje.

             Vyrůstal jsem v přírodě, na vesnici takřka na břehu řeky Ohře, příroda a její ochrana se stala nedílnou součástí mého života. Dodnes si vzpomínám, jakou radost mi jako malému klukovi přinesly mé první vypěstované ředkvičky. Stejně takový je můj vztah k technice, zejména k veteránům automobilů, palným zbraním, ale i ke všemu co se týká černého řemesla.

             Pracuji ve strojírenském podniku, který vyrábí nové technologie pro pěstování a sklizeň chmele. Všechny mé záliby a práce vedly ke studiu při zaměstnání a promoci na Technické fakultě České zemědělské univerzity, kde se přednášela technika a zemědělství ruku v ruce.

            Do mého života patří také práce s dětmi a mládeží, každoročně se účastním letního dětského tábora. Táborníky učím ohleduplnosti k přírodě a ochraně životního prostředí. Není dne, kdy bychom na táboře nevyšli do lesa nebo na výšlap. V přírodě také soutěžíme, děti mají radost, poznávají nové a z tábora odjíždějí se zážitky, které jinde neprožijí. V neposlední řadě je mým koníčkem vojenská historie a hudba - hra na akordeon.

            Pokud bych byl zvolen do krajského zastupitelstva, chtěl bych být nápomocen v oblastech, kterým rozumím a mám s nimi zkušenosti. O mých prioritách a prioritách dalších kandidátů KSČM pro Ústecký kraj se dočtete ve volebním programu.

Image

Jaroslav Komínek

Do Ústeckého kraje jsem přišel v roce 1993 a ihned jsem si to zde oblíbil. I k všeobecným proklamacím, jak je tady hrozně a je tady zničená krajina, tak jsem byl překvapen, kolik tady je nádherných míst - ZOO v Chomutově, krásný městský park, okolní příroda. A později jsem objevil i další krásy v našem kraji jako krásná příroda kolem Labe, Hřensko, je toho hodně. Samozřejmě, že jsou zde i místa kde se těžilo uhlí, ale ta se postupně rekultivují a na těchto místech vzniká plno dalších zajímavých míst, jako například autodrom a hipodrom v Mostě, nebo nyní nově otevřená nejmodernější přírodní čistička vody u Litvínova.

Profesně se věnuji dopravě, dá se říci, že kromě zahrádky a rodiny mě toto zabírá většinu času. Pokud mě zbyde i nějaký čas, tak si jako řidič, vyzkouším některou z autobusových linek u nás v kraji. Lze tak získat zpětnou vazbu na fungování integrované dopravy a to jak od cestujících, tak osobně ve funkčnosti jízdního řádu. Momentálně máme v Ústeckém kraji velmi dobře propracovaný systém integrované veřejné dopravy. Na jednu jízdenku se dostanete přes celý kraj a to včetně MHD ve všech městech. Za poslední roky se nám podařil zlepšit stav krajských silnic.

Nadále bych chtěl toto vše zlepšovat. Například zavést do systému Dopravy Ústeckého kraje E-shop - tedy zakoupení jízdenky z domova a pomoci dokončit naší Dopravní společnosti nákup autobusů, tak aby cestující cestovali bezpečně a pohodlně a řidiči měli odpovídající pracovní prostředí. V budoucích letech dojde k pořízení nových vlaků u našich dopravců. V silnicích chci i nadále pokračovat ve zlepšování stavu silnic II a III třídy a s ŘSD komunikovat o zlepšení a modernizaci silnic I třídy.

Image

RSDr. Jaroslav Horák

Milí voliči, vážení mladí přátele Ústeckého kraje.

Narodil jsem se v městě Rumburku, mou rodnou obcí jsou Staré Křečany. V Děčíně žijí od roku 1965. V roce 2002 jsem byl zvolen při komunálních volbách do Zastupitelstva města Děčína.

Od roku 2014, jsem rovněž členem Zastupitelstva Ústeckého kraje a předsedou Komise pro zahraniční vztahy ÚK. Díky rodinným vztahům manželky, která pochází z Ružomberka (SR) se mi podařilo navázat kontakty s politiky Žilinského samosprávného kraje, které po oboustranném souhlasu samosprávných orgánů ÚK a ŽSK vyvrcholily 11. ledna 2011 podpisem Dohody o spolupráci mezi oběma kraji. Jednalo se o výměnu zkušeností ve školských zařízeních, ve zdravotnictví, regionálního rozvoje, dopravy a cestovního ruchu. Z konkrétních příkladů je možné uvézt Střední zdravotnickou školu v Děčíně a Střední zdravotnickou školu v Dolnom Kubíně. Dále Gymnázium TGM Litvínov a Gymnázium Hlinská ul. Žilina. K pravidelným vědomostním akcím již dlouhodobě patří Župná kolokagatia ve slovenských Turanoch, spolupráce mezi Evropskou obchodní akademii v Děčíně a Obchodní akademii v Žilině.

Ze zemědělských škol Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse Děčín – Libverda a účast studentů na Mistrovství floristů ČR v Děčíně.

Pokud budu zvolen do Zastupitelstva ÚK chtěl bych pokračovat v práci komise a orientovat se na partnerství s ostatními státy EU.

Image

Tomáš Zíka

Vážený voliči. Ústecký kraj je mým rodným. Zde jsem vyrostl, založil rodinu, žiji a více jak dvě desítky let pracuji jako drobný živnostník v oboru návrhů a realizací interiérů i exteriérů. Tento kraj mi přirostl k srdci a považuji ho za svůj domov. Jsem otcem dvou synů Vojty a Matěje. V listopadu mi bud 48 let.

Protože mě život v našem kraji zajímá, jsem po celý svůj dospělý život politicky činný. V roce 2005 jsem získal mandát zastupitele města Dubí a tento vykonávám do současnosti. To doufám, že svědčí o tom, že funkci vykonávám dobře a ve prospěch občanů Dubí. Druhé volební období jsem i členem rady města. V roce 2008 – 2012 jsem byl zvolen zastupitelem Ústeckého kraje, kde jsem byl členem kontrolního výboru, dozorčí rady Krajské zdravotní a sportovní komise. Od roku 2016 jsem opět členem kontrolního výboru zastupitelstva ÚK. V neposlední řadě vykonávám šestým rokem funkci přísedícího u krajského soudu v Ústí nad Labem.

Nepatřím mezi ty, co jen remcají v hospodě u piva, a jen kritizují ty druhé. Rád bych se i nadále aktivně zapojil do rozvoje Ústeckého kraje, hlavně v oblasti sportu, kulturních a volnočasových aktivit. Proto jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva Ústeckého kraje a chci pracovat s vámi „ společně za náš kraj“.

Image

Radek Belej

Vážení spoluobčané, lidské zdraví je nejdůležitějším a nejcennějším „majetkem“ každého z nás!

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v ČR a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V posledních letech se daří vedení společnosti v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem, masivně obměňovat přístrojovou techniku a rekonstruovat jednotlivá zdravotnická pracoviště i celé nemocniční pavilony. Úspěch přišel díky jasné vizi a postupnému naplňování cílů, za výrazné podpory Ústeckého kraje a dotačních prostředků hlavně z evropských fondů.

Ať už jde o zachování komplexní onkologické péče pro obyvatele Ústeckého kraje v plném rozsahu, získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče, završení projektu dostupnosti magnetické rezonance ve všech svých nemocnicích, či celou řadu rozsáhlých rekonstrukcí jako je zcela nový pavilon operačních sálů v Teplicích za bezmála 400 milionů Kč. A chystají se strategické investiční akce - dostavby nemocnic v Děčíně, Ústí a Chomutově, které si vyžádají zajištění finančních prostředků ve výši zhruba 3 miliardy Kč.

Důležitou prioritou současného vedení společnosti je sociální a mzdová politika v odměňování zaměstnanců. To, že největší devizou každé firmy jsou lidé, se prokázalo v první polovině letošního roku, kdy všechny těžce zkoušela pandemie nového koronaviru. Zdravotníci nemocnic KZ předvedli obdivuhodnou profesionalitu a vysoké nasazení, za což si zaslouží nejvyšší uznání a poděkování.

V dalším volebním období hodlám na tyto grandiózní úspěchy dále navazovat a pokračovat v započaté práci pro dobro Vás všech!

Image

Pavel Vodseďálek

Pocházím z východních Čech, kam se rád vracím načerpat síly, ale již od dětství žiji v severních Čechách, kde jsem si založil rodinu. Mám dceru a syna, kteří vyrůstali v Ústí nad Labem, a poznali jsme, že zde v průmyslovém kraji je mnoho krásných míst k odpočinku a oddychu.

Dlouhodobě jsem zapojen do komunální politiky, jako zastupitel obvodu Neštěmice, zastupitel statutárního města Ústí nad Labem a 8 roků, jako zastupitel kraje v pozici uvolněného předsedy výboru pro národnostní menšiny.

 Celé období v této práci jsem v kontaktu s občany našeho města, kraje a našimi národnostními menšinami v celém Ústeckém kraji, členové národnostních menšin podporují svoji národní identitu, ale sžili se s našimi zvyklostmi a zákony. Celou dobu jsem se snažil řešit náměty, připomínky našich spoluobčanů a podpora aktivit národnostních menšin, podpora nejen morální, ale i podpora jejich kultury, s kterou seznamovali naše spoluobčany. Přeji si, aby další volební období jsme mohli pokračovat v práci pro naše spoluobčany, ale i podporovat národnostní menšiny trvale žijící v tomto kraji v jejich rozvoji kultury a soužití s námi.

Image

 

Image

Image

Image

Image

Image