Město Ústí nad Labem

Image

VOLEBNÍ  SEVER

Souhrn volebních programů KSČM Ústí n.L. pro komunální volby 2022.

Žijeme ve městě, které trpí několika neduhy.

Ústí je, bohužel, POPELKOU mezi krajskými městy.

*Přestože je Ústí, z krajských měst, Praze nejblíže, tak možná právě proto, je centrem opomíjeno, až ignorováno. Například kolik je to let, kdy prezident poklepával na základní kámen nového justičního centra.

*Přestože vedení univerzity vykonalo až nadlidskou práci, při budování kampusu, UJEP stále bojuje o pozici s pražskými vysokými školami. Medicínu Praha do Ústí zřejmě nepustí ještě hodně dlouho.

*A to je další neduh našeho města. Ústí nemá v Praze dostatečné zastoupení takovými lidmi, kteří by dokázali za město tvrdě bojovat. Až na několik výjimek.

*Město samotné několik volebních období doslova trpí roztříštěností zastupitelstva. Ano, potřebujeme vizionáře, ale ne snílky. Do funkcí je potřeba dosadit ústecké patrioty, pro které bude práce pro město prvořadým cílem a také jediným pracovním zapojením. Bohužel vítěz rozděluje a panuje, i když nemusí mít dostatek schopných a připravených, odborně zdatných lidí.

A to je, největší problém posledních let. Volíme podle toho, jak úspěšný je marketing té, které strany nebo volebního uskupení. Hledejme mezi kandidáty takové, o kterých jsme přesvědčeni, že za voličskou důvěru odvedou kus pořádné práce.

 

Volební program pro volby 2022  Zastupitelstvo města Ústí nad Labem.

*Iniciativně se zasazovat o budování VRT-vysokorychlostní trati, se zastávkou ve městě.

*Průběžně řešit parkování ve všech částech města. Prioritně, pilotním projektem vyřešit situaci v části Vinařská, v okolí kampusu a v Krásném Březně.

*Na Střekově zahájit práce na výstavbě obchodního a společenského centra.

*Dobudování bytových sociálních bytovek v bývalé ubytovně v ulici Čelakovského, tak aby nedošlo k narušení klidu v této části města.

*Hledat další možnosti bytové výstavby např. družstevní a městské domy.

*Zahájit výstavbu plánovaných kapacit domovů pro seniory.

*Navýšit kapacity škol, mateřinek a jeslí, podle předpokládaného demografického vývoje, i s ohledem na možné umístění dětí ukrajinských spoluobčanů.

*Podpořit univerzitu jako strategickou součást města.

*Zabývat se asimilací nepřizpůsobivých obyvatel, zpřísnit dohled.

*Podpořit dobudování rekreačního resortu Milada.

*Vytvořit komisi k řešení stavu městských komunikací a stanovení pořadí oprav.

*Posílit odbor v jehož gesci je čerpání dotací.

*Napomoci k vybudování druhé ledové plochy a zahájení výstavby moderního sportovního centra ve Všebořicích.

*Řešit stav vrcholového sportu, jako dalšího strategického partnera města.

*Podporovat kulturní instituce a dílčí tradiční kulturní aktivity.

*Podporovat dětský a mládežnický sport a nižší soutěže dospělých, stejně tak rekreační masové sportovní aktivity.

*Posílit městskou policii a dohled nad udržováním pořádku a bezpečí v našem městě.

* Při některé městem zřizované organizaci zřídit zahradnickou součást sloužící k výzdobě městských parků, zoo a míst v obvodech.

*Prověřit výhodnost ev. vlastních technických služeb.

*Vylepšovat infrastrukturu lázeňských zařízení města. Posílit financování ZOO.

 

 

Představení programu a kandidátů do zastupitelstva města Ústí nad Labem

 

město Ústí nad Labem.pdf (40,65Mb)

Představení programu a kandidátů do zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - město

Ústí nad Labem - město.pdf (46,65Mb)

Představení programu a kandidátů do zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Severní Terasa

Severni Terasa.pdf (37,42Mb)

Představení programu a kandidátů do zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Neštěmice

Neštěmice.pdf (17,83Mb)

Představení programu a kandidátů do zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Střekov

Střekov.pdf (34,15Mb)