Přehled akcí


TURNAJ

Image​​

DĚTSKÝ TÁBOR

Image

Zajištění úkolů k volební kampani – volby do PS PČR v roce 2017 v okrese Ústí nad Labem.

Cílem volební kampaně v okrese Ústí nad Labem je zabezpečit kontaktní volební kampaň v obcích a městě Ústí nad Labem, formou volební štafety po okrese spojenou s vylepením plakátů a rozdávání volebních materiálů a setkání se spoluobčany. Dále zajištění volebního stánku KSČM, kde se budou střídat všichni kandidáti do PS PČR z okresu Ústí nad Labem / rozdávání volebních materiálů, propagačních předmětů KSČM a diskuse s občany. V termínu od 9.10. 2017 do 12.10. 2017.

Zajištění účasti našich kandidátů do PS PČR na Krajském volebním mítinku dne 13.10. 2017 od 14,00 hodin do 17,00 hodin na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem včetně propagace tohoto mítinku mezi spoluobčany v okrese Ústí nad Labem.

Volební štafeta po okrese Ústí nad Labem:

  • dvoukolová volební štafeta v obcích a obvodech s využitím  radiovozu, vylepením plakátů, rozdáváním volebních materiálů, propagačních předmětů a prezentací kandidátů do PS PČR

  • v obvodech a městě Ústí nad Labem kontaktní kampaň kandidátů do PS mezi lidmi na ulicích a prostranstvích ve městě s podporou členů OVŠ a mladých členů KSČM.

    Program volební štafety v obcích okresu Ústí nad Labem:  

Den

čas

obec

25. září a 2.října

15,30

Chuderov, Mirkov, Lipová, Velké Chvojno, Libouchec, Tisá a Petrovice
26. září a 3.října

15,30

Povrly, Roztoky, Ryjice a Dolní Zálezly
27. září a 3.října

15,30

Stebno, Chvalov, Dubice, Suchá, Řehlovice, Stadice
4. října

15,30

Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř a Střekov
29. září a 5.října

15,30

Chabařovice, Přestanov, Chlumec a Telnice
6. října

15,30

Velké Březno, Malé Březno, Zubrnice, Homole, Lhota, Malečov, Rýdeč a Proboštov
9. října

15,30

Severní Terasa a Dobětice
10. října

15,30

Brná, Sebuzín a Církvice

 

Zajištění akce: označit magnetkama osobní automobil, přidělaný rozhlas, spot, který bude vyroben centrálně pouštět, popřípadě mluvené slovo.

Zabezpečit do auta 1 až dva kandidáty a mladé členy strany z řad dobrovolníků.

- projet obcí, vylepit plakáty, zastavit na frekventovaném místě rozdávat volební materiály, noviny, upomínkové předměty.


Plánované akce OV KSČM Ústí nad Labem

I. pololetí roku 2017

1. května 2017

Oslava Svátku práce

Pořádá OV KSČM v Ústí nad Labem

od 9,00 hodin Městské sady v Ústí nad Labem


6. května 2017

Zájezd do Terezína

Pořádá OV KSČM Ústí nad Labem

odjezd autobusu v 9,00 hodin od Krajského Finančního ředitelství


8. a 9. května 2017

Pietní shromáždění k ukončení 2. světové války Rudou armádou

Pořádá město, kraj a také naše ZO KSČM po celém okrese u památníků

od 10,00 hodin u památníku Rudoarmějce, během obou dnů u památníčků v

okrese Ústí nad Labem – jednotlivé ZO KSČM.


10. června 2017

75. výročí vypálení Lidic

Pořádá OV KSČM Ústí nad Labem

odjezd autobusu v 7,30 hodin od Krajského Finančního ředitelství


Dále plánujeme besedu s poslankyní PČR Gabrielou Hubáčkovou a setkání zároveň se zastupiteli okresu k Volbám do PS PČR , informace k volební kampani. Termíny po dohodnutí budou sděleny.

KRAJSKÝ PŘEDVOLEBNÍ MÍTINK SE VYDAŘIL

Dne 30. září se na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem konal předvolební mítink KV KSČM ve spolupráci s OV KSČM Ústí nad Labem. Na mítiku se představili kandidáti ta krajského zastupitelstva ÚK v čele s lídrem Oldřichem BUBENÍČKEM. Akci přijel podpořit i předseda KSČM Vojtěch FILIP. Úvodem vystoupilo DUO Eva a Vašek a zaznamenalo velikou odezvu. Poté vystoupily taneční soubory Ústeckých mažoretek a soubor Románo Jasnica. Závěrem lze konstatovat, že se setkání vydařilo i za přispění krásného počasí. Níže přináším několik fotografií ( všechny v sekci  GALERIE).

Image

Image

ImageImageImageImageImageImageImageImage

Litoměřický odborný seminář 3. října 2015

V prostorách litoměřického hradu, mimochodem velmi  krásně zrekonstruovaného, se uskutečnil první ročník odborného semináře, který tématicky doplňuje  Vratimovský seminář. Hosty a přednášejícími letos byli:

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a předseda KV KSČM

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., ekonomka

PhDr. Ľuboš Blaha, PH.D., poslanec Národní rady SR

Štěpán Kotrba, politický a mediální analytik

PhDr. Miloslav Ransdorf,CSc., poslanec  evropského parlamentu

PhDr. Josef Skála, CSc., publicista

Seminář uváděl Petr Bureš, předseda SR KSČM, který je také iniciátorem a hlavním pořadatelem tohoto setkání. Nechyběl ani Karel Klimša, zakladatel Vratimovského semináře. Téměř stovka účastníků se sjela z našeho kraje, ale i z Prahy, Kladna, Domažlic, Strakonic, Českých Budějovic nebo Humpolce. Zúčastnila se také Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám.

Úvod semináře patřil Oldřichu Bubeníčkovi. Ocenil konání semináře v našem kraji. Pozornost obrátil především k práci KSČM, kterou odvádí vedení kraje. Zdůraznil, se podařila celá řada dobrých věcí, přestože  KSČM měla po volbách ztíženou situaci. Ujala se vlády, aniž by měla vybudované potřebné kontakty na vyšších místech, podporu a potřebné vazby musela nejprve hledat. Zdůraznil, že záleží na každém členovi strany, na zastupitelích všech stupňů, aby se dokázali pozitivně prezentovat a tím pomohli získat potřebné hlasy vnadcházejících krajských a senátních volbách.

Ekonomka Ilona Švihlíková se zaměřila na změny v globální ekonomice a na dopady na naší ekonomiku. V další části se dotkla i politických témat. Uvedla že je nízká kvalita elit, je minimální zájem o to, co se děje venku, panuje neschopnost formulovat národní zájem, obecně, zabýváme se prkotinami, máme špatné řízení, příliš mnoho strategií vyvolává chaos. V závěru řekla že česká levice je defenzivní.

Vystoupení Ľuboše Blahy  bylo velmi důrazné. Uvedl, že EU dělá takové blbosti, že si na ty kraviny vystačí sama a nepotřebuje ani USA. Upozornil na připravovanou smlouvu TTIP, která představuje velké nebezpečí a jejíž přijetí bude pro nás znamenat rozmetání všech sociálních vymožeností. Jak po přijetí této smlouvy budou vypadat možnosti našich drobných podnikatelů v soutěži s velkými koncerny? Asi jako kdybyste postavili proti sobě FK Litoměřice a FC Barcelonu. Kdo myslíte, že vyhraje? Nebezpečí pro nás a naše zemědělství jsou i geneticky modifikované plodiny a potraviny z nich. TIP je cesta do pekel a jakmile bude přijata, přestanou suverénní státy existovat. Věnoval se také schváleným kvótám pro přerozdělování uprchlíků do členských zemí EU. Řekl, že je hrdý na to, že se Slovensko postavilo proti rozhodnutí o kvótách a nebude je dodržovat a zároveň doufá, že prostřednictvím KSČM bude mít jeho země podporu  České republiky a společně oživí tradice Žižky a Jánošíka.

Štěpán Kotrba měl svoji prezentaci zaměřenou na téma „Veřejné služby, veřejné statky, veřejný dialog-úloha médií“. Zaměřil se na vývoj médií v historii a také na možnost jejich zneužití. Nastínil jaká byla role médií na počátku 20. století, kdy bylo potřeba ovládnout masy. Určitou dobu po druhé světové válce převládala válečná témata. Ta později ustupují bulváru, který je určen širokému spektru obyvatelstva. Honba za nepodstatnými senzacemi, média přecházejí do rukou magnátů. V závěru kriticky zhodnotil úlohu převážné části médií. Podpora individualismu, boření společenské soudržnosti, odcizení racionalitě, vědě, ale mnohdy i víře. Někdy řízené dezinformace.

Miloslav Ransdorf  se zaměřil na aktuální téma Islám. Zmínil příběh Sabatiny James, která do svých 10ti let žila v pakistánském Dhedaru. Rodina, podle tamních zvyklostí a práva, nutila dceru ke sňatku s vlastním bratrancem. Sabině se podařilo vycestovat do Rakouska, přestoupila na křesťanskou víru. Je nucena čelit výhružkám smrtí, ze strany vlastní rodiny. Od rodiny se definitivně oddělila. Nyní je představitelkou organizace pro ženská práva s názvem „Terre des femmes“.  Založila sdruženi „Sabatina“, bojující za rovnoprávnost muslimských žen. Ransdorf zdůraznil, že Islám nerespektuje žádná práva žen ani dětí a v to je jeho velké nebezpečí. Musíme si chránit národní svébytnost a svoji kulturu.

Josef Skála v úvodu ocenil úspěch komunistů v Ústeckém kraji s přáním, aby se v nadcházejících volbách podařilo úspěch zopakovat. Řekl, že radikální levici hrozí, že uvízne v pasti, podlehne-li iluzi, že kapitalismus tu bude ještě nadlouho. Podle jeho slov, poprvé v dějinách KSČM je velké části veřejnosti jedno co KSČM dělá. Část veřejnosti o nás neví a také je jim to jedno. Nevšímáme si důležitých momentů, musíme vědět dřív než ostatní co se děje a patřičně reagovat. Musíme lidem dávat naději a ne je živit iluzemi. Musíme začít boj o politickou většinu, bojovat s našimi protivníky pádnými a podloženými argumenty a nikoliv před nimi ustupovat, ale tlačit je k tomu, aby se sami před národem zdiskreditovali.

V diskuzi pak byly odpovězeny dotazy posluchačů. Litoměřický seminář je velmi záslužným počinem litoměřických komunistů. Zbývá jen popřát hodně sil při pokračování v dalších létech.

Připraveno podle podkladů z webu OV KSČM Litoměřice