BESEDA S PŘEDSEDOU KSČM VOJTĚCHEM FILIPEM VE ŠTĚTÍ

 

Předseda štětské střediskové rady Petr Bureš připravil po koronavirové nucené pauze opět další ze zajímavých besed, a to s místopředsedou PS PČR a předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem, v příjemném prostředí sportovního centra Labe aréna ve Štětí.

V. Filip připomenul ve svém úvodním slovu významné datum 10. 6., den kdy byla nacisty vypálena obec Lidice. Zmínil se o sílících tendencích přepisování dějin, snaze o degradaci zásluh Rudé armády a Sovětského svazu, oslavování vlasovců, kteří byli součástí hitlerovských vojsk. Toto my komunisté nesmíme připustit a on sám bude usilovat o navrácení pomníku maršála Koněva zpět do Prahy.

Významnou otázkou v tomto období je, zda ubráníme svoji suverenitu nebo budeme pouze sluhy cizích zájmů? Pro KSČM je odpověď jasná – jsme Slované a ctíme slovanskou vzájemnost. Ač je to mnohdy obtížné, vždy bychom měli hledat s našimi slovanskými bratry společnou řeč.

Z historického hlediska jsme na největší křižovatce dějin. Hrstka nejbohatších by chtěla ovládnout a řídit svět, ale narazila na lidi, kteří se snaží tomu zabránit. Potřebujeme, aby společenská dělba práce odpovídala potřebám většiny ve společnosti, která si zaslouží ochranu. KSČM není stranou dávek, ale stranou práce! Pro KSČM jsou prioritou produktivní investice, které pomohou znovu nastartovat domácí ekonomiku a dají práci našim lidem. Proč bychom měli nakupovat v cizině a podporovat cizí ekonomiky? Důležitější jsou přece naši lidé a jim je třeba pomáhat.

Z řady otázek V. Filip odpovídal také, proč naši zástupci v médiích nejsou více razantnější a třeba i agresivnější. „U lidí se naše slušnost oceňuje, zejména to, že když něco navrhujeme, má to hlavu a patu. Při toleranci vlády se nám podařilo prosadit řadu našich požadavků. My vládu nepodporujeme, pouze tolerujeme, v tom je rozdíl. Momentálně nám možná slušnost relativně ubližuje, ale do budoucna je to velký potenciál.  Buď budeme křičet, nebo řešit.“, zdůraznil Filip. 

K jeho slovům se připojila Květa Čelišová, předsedkyně Republikové rady seniorů v Ústí nad Labem. Řekla, že přílišná radikálnost nebyla už od samého počátku KSČM ve Sněmovně na místě a Vojtěch Filip byl vždy zárukou odbornosti a slušného vystupování. Co ji však velmi mrzí, je vzájemné napadání se našich lidí na sociálních sítích. „Jestli členové naší strany vedou nyní válku proti sobě, pak je mi líto těch těžkých let, které jsme museli prožít po roce 1989, kdy nás držela nad vodou především jednota, vzájemná podpora a spolupráce“, uvedla Květa Čelišová

Jak doplnil Vojtěch Filip, naši protivníci usilují o to rozdělit nás. Bojovali proti KSČM na ekonomickém kolbišti a neporazili ji. Teď už útočí na jednotlivé osoby se snahou odepsat naše lidi. Jejich cílem je zaměstnat nás dovnitř strany, ale my musíme pracovat navenek pro lidi. Důležitá je věcná diskuse nikoli hádky.

Celou více jak dvouhodinovou besedu můžete sledovat na kanálu Youtube pod heslem Petr Bureš.  Významnými hosty besedy byli poslankyně PS PČR Hana Aulická Jírovcová, Pavel Vodseďálek, předseda výboru pro národnostní menšiny ZÚK , dále krajský zastupitel a náš vedoucí kandidát do krajských voleb za Ústecký kraj Radek Černý a předseda OV KSČM Litoměřice Josef Šenfeld.

                                                                                               Soňa Pulerová

Image

Zprava: předseda KSČM V. Filip, poslankyně PČR za ÚK H. Aulická-Jírovcová a lídr kandidátky pro krajské volby R. Černý

75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem

         Druhá světová válka byla nejstrašnější válka v dosavadní  historii lidstva rozpoutaná fašistickým nacistickým Německem, jeho fašistickým Japonskem a jejich fašistickým satelitem Itálii, za mnohé podpory řady dalších fašistických či k fašismu se přiklánějících států. Druhou světovou válku rozpoutalo krajní fašizující pravicové podhoubí využívající hospodářské krize, neutěšené ekonomické a sociální nerovnosti, politické náboženské a rasové nesnášenlivosti. Tíhu fašistické a nacistické nenávisti nesli především židé a slovanské národy, jež měly být zotročeny a vyhlazeny. Dlouho západní mocnosti bezmocně přihlížely, jak se toto zlo rodilo, nechávaly mu volné ruce v Habeši při Italské agresi, či Občanské válce ve Španělsku.

 

          Dnes jsme svědky snahy o politickou revanš krajní a neoliberální pravice podporovanou německým imperialismem, podpořenou usnesením Evropského parlamentu svést vinu za rozpoutání Druhé světové války, genocidy židů a slovanských národů rovnou měrou nejen na nacistické Německo, Itálii, Japonsko, ale především na Svaz sovětských socialistických republik, na národy slovanské. V jakém zájmu se musí ptát každý občan, který zažil peklo této války nebo jej velice dobře zná z vyprávění svých otců a dědů či hodnověrných historických kmenů. Ptát se musíme i my, kteří neseme rovněž díl odpovědnosti za budoucnost našeho národa.

Z odporu a povstání proti německým fašistickým zotročovatelům a především z triumfálního, byť strastiplného tažení Rudé armády, která 9. května osvobodila Prahu a dovršila drtivou porážku nejagresivnější formy světového kapitálu – fašismu.

         Vzpomínáme 75 let od velkého a slavného dne, kdy 9. května 1945 uvítala Praha a s ní všechen náš lid vojáky Rudé armády.  Tím společně s vojáky dalších armád protihitlerovské koalice triumfálně škrtli potupné důsledky Mnichova a 15. března 1939, který byl počátkem okupace českých zemí německou armádou, počátkem doby, která přinesla našemu národu, ale i národům celého světa mnoho nepředstavitelného zla a utrpení. Od Slovenského národního povstání, od 20. září a 6. října 1944 byla postupně osvobozována obec za obcí, město za městem a vyrvávány osvoboditelskými armádami ze spárů německých nacistů a jejich přisluhovačů.

 9. května mohla slavit i Praha, hlavní město našeho státu.

         Co znamenala okupace pro naše národy jsme sami, v té nejkrutější míře poznali. Odtržení českého pohraničí a následná šestiletá okupace Československé republiky, která si vyžádala 360 tisíc mrtvých občanů a rozpoutání dosud největšího a nejkrvavějšího vojenského konfliktu v lidských dějinách, druhé světové války. Co museli čeští občané vytrpět po dobu okupace, nelze v celé své tragédii vypsat -  germanizace školství a kultury, uzavření vysokých škol, poprava studentů, heydrichiáda, stanné právo, popravy, koncentrační tábory, Lidice, Ležáky. Máme v paměti a víme, co byla sekyrárna na Pankráci, Kobyliská střelnice, Malá pevnost Terezín a další místa, která sloužila k deportacím a popravám českých občanů.  

          Byla to tragická bilance pro náš národ. Válka proti fašismu byla bojem na život a na smrt.  Šlo o další existenci českého národa a další osud všech Slovanů.

195 tisíc našich občanů bylo umučeno v koncentračních táborech, další padli na frontách v zahraničních armádách, v domácím odboji či na popravišti gestapa. Genocidní politika nacismu a fašismu, spáchaná ve prospěch a za podpory mezinárodního kapitálu, zejména nad slovanskými národy a zvěrstvy proti dalším národům byla vedena snahou o ovládnutí celého světa.

         Jsou to události, které natrvalo zůstávají v naší paměti a vzpomínky na ně budou vždy vyvolávat nejen slzy a vzdor za příkoří, kterého se dostalo našim národům Čechům a Slovákům v této strašné válce, ale především nesmírnou vděčnost kterou cítíme k našim osvoboditelům.  Každoročně přicházíme k tomuto památníku, abychom uctili památku těch, kteří položili ve druhé světové válce své životy za naši svobodu, ať už zahynuli na frontách, na popravištích či byli umučeni v koncentračních táborech. 9. květen je pro nás vždy příležitostí, abychom se s pokorou poklonili jejich památce. Válečné peklo stálo život padesáti milionu lidí.      

         Nezapomínejme, že nacismus se zrodil ze všeobecné krize kapitalismu třicátých let minulého století, že se zrodil z lůna kapitalismu. Nezapomeňme, že důsledky krize pro pracující, jejich bída a špatné životní podmínky, byly tehdy zneužity Hitlerem k hlásání a přijímání rasismu, antikomunismu, antisemitismu a nacionální nesnášenlivosti.

         Ukazuje se, že fašismus nebyl zcela poražen, že imperialismus vyvolal k životu jeho další verze, a že svět stojí opět na pokraji další válečné apokalypsy. Pamětníků té druhé války rychle ubývá, a tak snaha po falešné interpretaci dějin, zejména a právě těch z poslední doby, je hlavní zbraní současných pseudohistoriků. Goebbelsovskou metodou se z obětí dělají agresoři, z minulých vítězů okupanti. Můžeme to vidět dnes a denně v televizi i v některých dalších mediích. Je velice tragické, že se záměrně překrucuji události a historická fakta. To, že se už neslaví státní svátek v den, kdy skutečně skončila, tedy 9. května, bourají se a haní pomníky sovětských vojáků, kteří položili život za osvobození Československa, to vše jen ukazuje, jaké manipulaci jsme opět podrobováni.

         V Praze probíhá v současné době boj všech slušných a poctivých lidí za záchranu pomníku maršála Koněva. Tento pomník není jen připomínkou osvobození Československa od nacistické okupace, ale zároveň vzpomínkou na miliony rudoarmějců, kteří nesli rozhodující tíhu válečného střetu a kteří se mírových dnů v květnu 1945 nedožili. Pomník maršála Koněva se pro lživé vykladače historie stal překážkou v účelové falzifikaci dějin, a proto se ho snaží za pomoci pravicových politiků vedení radnice Prahy 6 odstranit.   

         Česká krajní pravice využívá část společnosti v agresivních útocích proti všem a všemu, co má jakýkoli vztah k Rusku. Zamrzli v nenávisti. Vše, co bylo sovětské, co bezmezně neměli rádi, zaměnili za to ruské. Za velmi nebezpečné přitom považuji, že na poli mezinárodně politickém mnozí tito štváni podporují zatlačování Ruska, harašení na jeho hranicích zbraněmi a ve svých důsledcích tak ohrožují mír. Braňme historickou pravdu, odmítněme zkreslování dějin, postavme se proti hulvátství a znevažování role Rudé armády při osvobozování Československa a Prahy, bojujme aktivně za mír.

         Konec druhé světové války a osvobození od fašismu je třeba si nejen připomínat ve sváteční dny začátkem května, ale brát je jako ohromnou lekci a poučení i pro současnou společnost. Bylo by totiž vrcholně naivní domnívat se, že by lidé podobných hrůz už nikdy nebyli schopni. Správně namíchaný koktejl strachu, nenávisti, zloby, nacionalismu a fanatismu může zažehnout konflikt v jakékoliv době, i v 21. století.

      Víme přitom, že realita fašismu je opět přítomna i zde v Evropě, že je opět mlčky tolerována a podporována nadnárodními uskupeními, jež ovládají vlády mocných států Evropské unie. K čemu slouží poltické hry amerického imperialismu?

Proto je třeba si historii nejen připomínat, ale hlavně se z ní poučit. Nezapomínat na hrdiny, ale stále si připomínat a mít na paměti i zločinnost zrádců a kolaborantů, kteří tehdy svým dílem k obrazu válečných událostí přispěli, každý jiným způsobem. I dnes jich je dost a neváhají nás opět zavléci do hrůz válek pro své zištné cíle.

         Vzdáváme Čest památce těm, kteří se o osvobození Československa zasloužili, kteří zemřeli, abychom my mohli žít. Věrni jejich odkazu udělejme vše k obraně a uchránění míru pro současné a příští generace, neboť ohniska válek po celém světě stále planou a můžou přerůst opět v tu válku velkou a pravděpodobně pro lidstvo tu poslední. Při osvobození ztráty jednotlivých armád činily 144.000 příslušníků Rudé armády, 66.495 Rumunů, 11.700 Čechoslováků, 1.302 Polských vojáků a 351 Američanů. Ani jeden život nesmí být zapomenut, ale ani skutečnost, že rozhodující tíhu zápasu s německým fašismem svedly především slovanské národy. Čest jejich památce. 

Fašismus a války nesmí mít již ve světě místo!

 

1.máj 2020: Současná situace a naše povinnosti

Světová odborová federace při příležitosti 1. máje 2020 zdraví pracující všech kontinentů, všechny ty, jejichž práce i nadále udržuje v chodu běh života i v tak těžkých podmínkách, jako je pandemie koronaviru, a udržuje výrobu všech potřebných věcí, aby život mohl pokračovat a mohly být uspokojeny potřeby pracujících a lidových vrstev.

Vzdáváme čest milionům zaměstnanců veřejných zdravotnických systémů po celém světě: lékařům, sestrám, všem zdravotníkům, kteří uprostřed pandemie koronaviru každý den bojují, aby zachránili pacienty před pandemií, dokonce i bez potřebného ochranného a léčebného vybavení a při ohrožení vlastního zdraví a života. Jsou v první linii boje, s odvahou a sebezapřením, zvedají břímě péče a ošetřování uprostřed pandemie, jež čítá už miliony případů a statisíce úmrtí, v systému veřejného zdravotnictví, zhoršovaném podfinancováním a diskreditovaném politikou všech kapitalistických vlád, jež systém veřejného zdravotnictví vědomě podrývají a privatizují jeho bolestivou činnost, aby zvyšovaly spekulativní ziskovost nadnárodních společností.

Pracující a lidové vrstvy, sjednoťme naše hlasy s hlasy radikálních zdravotníků; jsme solidární s jejich bojem a požadujeme okamžité hrazení vakcín, přiměřenost infrastruktury veřejného zdravotnictví a zdravotnického materiálu, aby sloužily trvalým i okamžitým potřebám lidu, zábor soukromého sektoru a zrušení komercializace a privatizace zdravotnictví a péče, bezplatné všeobecné a vysoce kvalitní zdravotní služby. Zdraví pracujících nad zisk!

Zdravíme pracující ve výrobě a distribuci potravin a základních potřeb, v supermarketech, v sektoru léčiv, v úklidových službách, v sektoru energetiky a dalších služeb, kteří svou prací zajišťují přístup pracujících a lidu ke všemu, co je potřebné k přežití.

Zároveň, maje na mysli následky pandemie koronaviru, odsuzujeme rozsáhlý útok na práva pracujících v podobě propouštění, nízkého placení, nepřihlášené práce a omezování odborářských svobod.

Dlouhodobě nezaměstnaní, nepojištění dělníci, imigranti, uprchlíci, ti, kteří trpí jinými nemocemi, jsou doslova ponecháni svému osudu, bez možnosti si vydělat na živobytí nebo si zajistit kontrolu svého zdraví, což může zavinit jeho zhoršení.

Stížnosti zaměstnanců se ozývají z celého světa ve firmách, jež nevyrábějí základní potřeby, ale pokračují v činnosti se zaměstnanci namačkanými u výrobních linek a v kancelářích, aniž by dodržovaly potřebná ochranná opatření, čímž nadnárodní společnosti zvyšují svou ziskovost. Výsledkem je, že se pandemie rychle šíří, jak tomu bylo v severní Itálii, v USA, Turecku i jinde.

Postaveni před tyto problémy zůstáváme silní a aktivní, předkládáme své radikální požadavky, požadavky pracujících na veřejnou a bezplatnou zdravotní péči pro všechny, na zaměstnání s důstojnou mzdou, právo na plnou zaměstnanost všech, kteří nemají práci, významnou podporu těch, kteří nemohou pracovat nebo trpí koronavirem či jinými nemocemi. Zrušte veškerá propouštění a nepříznivé změny, k nimž došlo během pandemie!

Zároveň antagonismy kapitalistických zemí a imperialistických mocností, které vykrádají přírodní i vyrobené bohatství národů a směřují ke krvavým konfliktům a válkám, jež v těchto podmínkách s neztenčenou silou pokračují, v šílené snaze chránit jejich ekonomické zájmy proti potřebám pracujících. Ekonomické sankce USA proti lidu Kuby, Venezuely a Íránu, imperialistické intervence proti Sýrii, Palestině, Jemenu, zbrojní výroba a obchod, konflikty a antagonismy pokračují.

Zesílily spekulace s hygienickým a nepostradatelným materiálem proti koronaviru, soupeření při hledání vakcíny, jež přinese obrovské zisky příslušným firmám v zemi, kde ji objeví.

Proti kapitalistickým antagonismům a spekulacím pracující a lid zdvihají solidaritu a proletářský internacionalismus a následují příkladu Kuby, jež vyslala specializované lékaře do čtrnácti zemí zasažených pandemií, příkladu italských pracujících, kteří zorganizovali generální stávku na podporu lékařů a pracovníků, následují příkladu pracujících ve všech zemích, kteří nezůstávají potichu, kteří bojují i s touto krizí s bojovnými hesly v solidaritě se všemi národy.

Migrantští dělníci v Chicagu, kteří bojovali a obětovali své životy v květnu 1886 za zavedení osmihodinového pracovního dne, vydláždili cestu světové dělnické třídě za trvalé potvrzení jejích práv.

Mezinárodní třídně orientované dělnické hnutí vzdává po liniích Světové odborové federace čest odkazu jejich boje a pokračuje v jakýchkoli podmínkách, navzdory potížím, v boji za pokrytí současných potřeb pracujících a za zrušení vykořisťování. Za emancipaci dělnické třídy a její osvobození z kapitalistického barbarství.

NAŠE NALÉHAVÉ POVINNOSTI

Bratři a sestry pracující, zaměstnanci i nezaměstnaní, důchodci, imigranti a uprchlíci, mladí vědci, domorodí lidé, ženy i muži, před složitými potížemi, jimž jsme vystaveni, musíme opět stát v čele boje a spojit naši schopnost bojovat za zrušení společenského vykořisťování s okamžitými naléhavými požadavky:

 1. Státy a vlády by měly přidělit potřebné finance na podporu sektoru veřejného zdravotnictví, tak, aby lidé měli přístup k bezplatné, plné a důstojné zdravotní péči.

 2. Zákaz privatizace ve strategickém zdravotnickém sektoru.

 3. Mezinárodní organizace by místo přání a líčení všeho dobrého měly dodržovat své základní zásady.

 4. Bezpečnou a bezplatnou vakcínu pro všechny.

 5. Zákaz propouštění.

 6. Respektování práva všech zaměstnanců na plat a pojištění a jejich pracovních práv. 

 7. Hájení demokratických a odborářských svobod.

 8. Hájení práva na stávku.

 9. Posilování internacionalismu a solidarity mezi pracujícími a národy.

 10. Zastavení spekulace a vysoké ceny.

 11. Odvrácení fenoménů rasismu a neofašismu.

Drazí kolegové,

V oslavách 75 let SOF zesilujme naše třídní boje, uvádějme do praxe naše heslo: „NIKDO BY NEMĚL BÝT SÁM!“ Všichni pracující společně můžeme bojovat za uspokojení našich současných potřeb.

SOF je v čele už 75 let. Je naší povinností pokračovat, a my pokračovat budeme.

Ať žije proletářský internacionalismus

Ať žije 1. máj

Boj pokračuje!

 

Image

 

Výroční stranická jednání, okresní a krajské konference, až po celostátní sjezd KSČM v roce 2020.

Máme zde již na dohled podzimní počasí a to je čas, kdy máme naplánovanou celou kampaň výročních stranických jednání, okresní a krajské konference zakončené XI. sjezdem KSČM v dubnu 2020.

Již na poradách s předsedy základních organizací a vedoucích stranických skupin jsme si říkali, na co se máme zaměřit a tak jen pro zopakování.

Zvolíme nové předsedy, vedoucí stranických skupin, výbory základních organizací, delegáty na okresní konferenci KSČM.

Projednáme a schválíme předložené kádrové návrhy na členy pléna OV KSČM, okresní revizní komisi, okresní rozhodčí komisi. Dáme návrhy na předsedu, místopředsedu OV KSČM, předsedu okresní revizní a okresní rozhodčí komise, 3 členy krajského výboru KSČM, popřípadě členy krajské revizní a rozhodčí komise. Dále návrhy na členy ÚV KSČM za okres a popřípadě návrh na člena VV ÚV KSČM za Ústecký kraj.

Dále doporučíme k projednání okresní konferenci KSČM delegáty na krajskou konferenci, delegáty na XI. sjezd KSČM za náš okres. Nesmím zapomenout na nutnost projednání připomínek a námětů k našim Stanovám a krátkodobému a dlouhodobého programu KSČM pro projednání na XI. sjezdu KSČM. To jsou stranické věci, které projednáme, schválíme, nebo doporučíme na výročních schůzích a po té projednáme a schválíme na okresní konferenci OV KSČM v prosinci 2019.

Čeká nás velice důležitý úkol ohledně voleb do krajského zastupitelstva na podzim v roce 2020. Na výročních jednáních základních organizací a stranických skupin musíme připravit dostatečný počet návrhů na kandidátní listiny pro krajské volby za náš okres. Při výběru kandidátů bychom se měli držet docela osvědčených zásad, že minimálně první polovinu kandidátky tvoří ti, kteří jsou ochotni a schopni náročnou funkci krajského zastupitele vykonávat. A ti, kteří jsou ochotni se zapsat na kandidátku jako výraz pomoci KSČM. Samozřejmě, když nám to bude umožněno, se počítá s tím, že zvolení zastupitelé a kandidáti s kandidátní listiny budou zapojeni do práce ve výborech a komisích Ústeckého kraje.

Samozřejmě tak jak je schváleno plénem OV KSČM v politicko-organizačním zabezpečení, se nevyhneme zhodnocení výsledků své práce od posledního jednání výročních členských schůzí. Nutné zhodnotit, jak se nám podařilo stanovené úkoly naplnit, kde spatřujeme rezervy ve své činnosti. Je nutné jasně si říci, jak budeme naplňovat stanovené úkoly pro nejbližší období v souvislosti s přípravou a zajištěním konání XI. sjezdu KSČM a krajských voleb na podzim 2020. Též je nutno zkontrolovat a upřesnit členskou základnu v jednotlivých ZO KSČM a stranických skupinách, projednat přijímání nových členů do KSČM s tím, že je nutno hledat cesty pro zvýšení přijímání nových členů do KSČM. Zhodnotit hospodaření ZO KSČM a stranických skupin za uplynulé období včetně provedení kontroly placení příspěvků a sjezdových známek.

Čekají nás nelehké úkoly, které musíme v roce 2019 a 2020 zabezpečit a zajistit. Pevně věřím, že společnými silami se těchto úkolů se ctí zhostíme a zabezpečíme je.

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM v Ústí nad Labem.

Informace o práci předsedy Finančního výboru zastupitelstva města Ústí nad Labem za 1. pololetí 2019

 

Výbor zastupitelstva města Ústí nad Labem se dle schváleného plánu práce na I. pololetí roku 2019 scházel pravidelně, každý měsíc.

Na těchto jednáních byly předloženy a schváleny administrativní materiály, byl schválen Statut Finančního výboru, Jednací řád Finančního výboru a jmenována tajemnice Finančního výboru.

Také na těchto jednáních výboru byly projednány tyto materiály – Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019, včetně Střednědobého výhledu do roku 2021 za účasti primátora města a 1. náměstkyně primátora. Tento materiál byl doporučen k projednání a schválení Zastupitelstvu města.

Schválili jsme plán práce Finančního výboru na 1. pololetí roku 2019 a v měsíci červnu byl tento plán práce vyhodnocen. Dále byl schválen plán práce na 2. pololetí roku 2019.

Na každém zasedání se projednává informace vedoucího finančního odboru k rozpočtu roku 2019. Na zasedání výboru jsme se také zaměřili na projednávání stavu hospodaření v příspěvkové organizaci Městské služby za účasti ředitelky této organizace. Dále je za účasti vedoucího právního odboru nemalá pozornost věnována, projednávání soudních sporů města, přehled o těchto sporech a v jaké fázi se nacházejí.

Po projednání v Zastupitelstvu města byla Finančnímu výboru schválena možnost, provedení kontroly v příspěvkových organizacích města a to Muzeu města Ústí nad Labem, Činoherním studiu města Ústí nad Labem, které byly provedeny a projednány na zasedání finančního výboru za účasti ředitelů těchto příspěvkových organizací a ekonomů.

V plánu práce na druhé pololetí zabezpečíme projednání plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2019, návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2020, včetně přijetí stanoviska pro Zastupitelstvo města, které to bude na podzim projednávat. Dále bylo zářijové zastupitelstvo požádáno o dání souhlas k provedení kontroly Finančním výborem v dalších dvou příspěvkových organizacích, které se uskuteční do konce roku 2019. Nadále budeme projednávat stav soudních sporů města a průběžný stav hospodaření města Ústí nad Labem.

Pavel Vodseďálek,

zastupitel KSČM v Zastupitelstvu města, předseda Finančního výboru města

 

složení finančního výboru:

předseda:

Pavel Vodseďálek

tajemník:

Bc. Lucie Guerrerová, FO

člen:

Ing. Martin Mata
Ing. Lucie Gerychová
Mgr. Ing. Vít Klein, Ph.D. 
Ing. Jaroslava Šamsová
Ing. Eva Outlá
Mgr. Michal Neustupa

Informace ze 4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem.

konaného dne 15. 4. 2019.

 

V pondělí 15. dubna 2019 se uskutečnilo 4. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. Jako první bod jednání byl věnován Strategickému rámci udržitelné městské mobility. Tento dokument je podmiňující pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů ESIF pro města nad 50 tisíc obyvatel a je vyžadován Evropskou komisí. Jde o trvale udržitelný rozvoj dopravního systému města a jejich kooperace na celém území města. Tento dokument byl schválen včetně akčního plánu a udržitelnost městské mobility.

Dalším bodem jednání byl materiál k ocenění Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. s tímto bodem jsme nesouhlasili. Byl podmiňován možností odprodeje pro energetickou společnost. Pozměňovací návrh k možnosti vypuštění odstavce o možném odprodeji se vládnoucí koalice vyjádřila záporně tak jsme pro toto usnesení nehlasovali. Hlasování dopadlo 19 hlasů vládnoucí koalice pro, 14 zastupitelů se zdrželo a mi dva (já a Honza Janeček) jsme byli proti.

Dalšími body jednání Zastupitelstva byly materiály o poskytnutí dotací v oblasti kultury v oblasti volno-časových aktivit činnosti dětí a mládeže do 18. let, / pro Junák- český skaut, středisko Šíp Neštěmice, Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, Pionýr z. s. - Pionýrská skupina Dravci a YMCA Ústí nad Labem/.

Dále poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „ Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ / celkem 14. akcí během celého roku 2019/.

Dále poskytnutí dotace pro „ Lodní dopravu v roce 2019“ pro převozní lodě Marie a také dodatek ke Smlouvě k zabezpečování půl Maratonu v Ústí nad Labem.

Všechny tyto materiály byly schváleny i našimi hlasy.

Poté se také projednávaly další materiály ke změně Integrované strategie Ústecko – chomutovské aglomerace. Jedná se o možnost čerpání přes 2,15 mld. Kč pro různé žadatele z pěti operačních programů EU a realizaci integrovaných projektů. Tento materiál jsme podpořili. Celkové hlasování proběhlo 30 zastupitelů pro a 3 zastupitelé se zdrželi.

Po té byl blok prodejů, odkupů a darování pozemků v lokalitě Božtěšice. Projednáno a schváleno. 28 hlasů pro 1 proti 6 se zdrželo.

Dále bod darování pozemků v katastru Skorotice, v nové výstavbě rodinných domků na pozemcích soukromého investor, který předal městu silnice, chodníky, veřejné osvětlení do správy měst. Ještě vše není dobudováno, ale žije tady již 80 domácností v rodinných domcích a silnice, chodníky, osvětlování nebylo udržováno. Byla sepsána petice, aby to měst převzalo, i když pan podnikatel to nemá dobudováno a plno parcel na rodinné domky není ještě obsazeno. Po dlouhé diskusi a snaze změnit usnesení až to bude „dobudováno“ ať to předá městu, žádné z pozměňovacích návrhů nebyly přijaty. Takže pozemky na konec byly přebrány. Hlasování 20 pro 8 se zdrželo a 7 hlasů bylo proti. Vládnoucí koalice toto usnesení prohlašovala, naši zastupitelé se zdrželi hlasování.

Nebyly odkoupeny pozemky od ČD a.s. v takové výši, jak dráhy navrhovaly. Bylo uloženo vedení města dále jednat o ceně těchto pozemků.

Dále schválen prodej pozemků na Klíši, který vznikl při převodu digitalizace map.

Dále byl schválen bod na poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2019. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro. Bylo schváleno pověření Finančního výboru ZM kontrolou v Činoherním studio Ústí nad Labem a Muzea města. Poté proběhla diskuze v bodu různé k problémům města.

Pavel Vodseďálek, zastupitel města Ústí nad Labem.

 

Informace z 2. a 3. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem.

konaného dne 17.12 2018 a 18. 2. 2019.

Na 2. zasedání bylo projednáno toto:

Personální změny v některých orgánech obchodních společností dle sestavení koaliční vlády města Ústí nad Labem. Projednán návrh na neuvolněného náměstka primátora Mgr. Martina Ševcovice pro oblast školství. Náš klub tento návrh nepodpořil z důvodů, že nadále zůstává ředitelem ZŠ a byli jsme přesvědčeni, že tento náměstek by měl být plně uvolněn pro tuto funkci.

Projednány a za naší podpory schváleny ekonomické věci a to:

 • Rozpočtová opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2018

 • Rozpočet Magistrátu pro rok 2019 a středně dobí výhled rozpočtu do roku 2021

 • rozpočtová opatření k úhradě společnosti PK REAL s.r.o v likvidaci za prohraný soudní spor k doplatku této společnosti za Sektorové centrum Severní Terasa.

Dále bylo projednáno a námi podpořeno poskytnutí dotací v oblasti kultury pro Galerii Emila Filly na rok 2018. Dále poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – Preferované sporty 2019 FK Ústí n. L. - mládež, Fotbalový klub Ústí nad Labem, HC Slovan Ústí nad Labem spolek, Hokej Ústí n. L. s.r.o., Basketbalový klub Ústí n. L. z.s. - mládež, Basketbalový klub Ústí n. L. a.s. - dospělí, SK Volejbal Ústí n. L. z.s. - mládež, SK Volejbal Ústí n. L., z.s. - dospělí, Florbal Ústí z.s. - mládež a dospělí.

Byla též poskytnuta návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro rok 2019.

Dále řada materiálů k nabytí pozemků, odkup, prodej dle jednotlivých žádostí.

Všechny tyto materiály byly schváleny i za naší podpory.

Na 3. zasedání bylo projednáno toto:

Schváleny odměny předsedům a členům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2018. Změna v obsazení Finančního výboru ZM.

Mělo být projednáno ocenění a prodej Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. - z naší strany vysloven nesouhlas. Po řadě výtek a kritiky primátor tento bod stah z jednání a bude jej projednávat s jednotlivými kluby.

Předložen materiál - pověření zastupitele přípravou koncepce utvoření „ Kanceláře architektury města „ - náš klub tento návrh nepodpořil, z důvodů vzniku nového odboru na magistrátě za velké finanční prostředky. Náš návrh byl posílit Územní plán města o dva až tři architekty a ať to funguje takto. Ostatní kluby to schválili 27 hlasy pro a 6 zastupitelů se zdrželo. Byla určena zastupitelka města Ing. Eva Fialová pro projednávání územně plánovacích dokumentací města Ústí nad Labem.

Ekonomické oblasti:

 • Byla přijata rozpočtová opatření – zapojení účelově určených a zasmluvněných finančních prostředků na přípravu a realizaci investic.

 • Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2019 – Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

 • Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu města Ústí nad Labem v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace – Mezinárodní galavečer profesionálního boxu. 

 • Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. - Předfinancování zahraničního projektu.

 • Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s.r.o. - částečná úhrada nákladů „mzdové prostředky na rok 2019 včetně odvodů“.

 • Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 2019 – na celoroční provoz.

 • Rozpočtové opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2018.

 • Rozpočtové opatření odboru dopravy – údržba a opravy místních organizací

 • Odkoupení bytového domu 1. máje v k.ú. Krásné Březno do majetku města.

 • Prominutí vyměřené smluvní pokuty Basketbalovému klubu Ústí nad Labem z.s., - pozdní vyúčtování peněz z projektu, dotace přišla s EU po termínu.

Všechny tyto materiály byly projednány a schválené včetně podpory našich zastupitelů k jejich schválení.

Pavel Vodseďálek - zastupitel a předseda klubu zastupitelů KSČM

 

Image​​