Image

Petici možno podepsat u Jany Vlkové Ústí n.L. Dobětická 2332/10, tel.: 475 209 757

nebo on-line zde https://www.kscm.cz/stop-68/

 

Státní rozpočet 2023: další past na občany

 

Deficit státního rozpočtu v příštím roce by měl dosáhnout 295 mld. korun a dluh státu překročí 3 biliony korun. To je schválený státní rozpočet pro rok 2023. Pravicová koaliční vláda Petra Fialy tak pokračuje v dosavadním trendu nerovnovážných rozpočtů, který před volbami v roce 2021 z opozičních lavic kritizovala. Neplní své předvolební sliby ani vládní programové prohlášení. Rozpočet nazvala protikrizovým a válečným, ač Česká republika, aspoň oficiálně, ve válce s nikým není. Prakticky však ano, neboť vojenská pomoc Ukrajině dosahuje již mnoha desítek miliard korun.

Schválený rozpočet zahrnuje především výrazné navýšení prostředků na vojenské vyzbrojování. Přesto, že česká ekonomika míří do recese, vláda nemyslí na to, jak českou ekonomiku nastartovat. Pravicový parlament nenavýšil prostředky Státnímu fondu dopravní infrastruktury ani nezvýšil podporu pro průmysl či zemědělství. Hlavní změnou na výdajové straně je zastropování cen energií. Toto opatření však není zdaleka tak intenzivní jako v okolních zemích, což jen dále zkomplikuje konkurenceschopnost firem z ČR. Ke zhoršení či zpoplatnění zdravotnictví mohou vést nižší platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví. Nedostatečně zafinancovaný sociální systém způsobí jen další zhoršování životní úrovně obyvatel ČR. Neprošlo zvýšení dávek na sociální podpory, sociální služby, ani požadavek odborů na zvýšení platů.

Proti tomu stojí jediná významná změna daní a tou je dočasné mimořádné zdanění nečekaných zisků v energetice a bankovnictví a k tomu ještě odvod z prodeje energií nad limit stanovený Evropskou komisí. Efekt této daně je sporný. Potvrzuje se tak dlouhodobý požadavek KSČM na skutečnou daňovou reformu, ne ovšem takovou, kterou by si představovala pravice, která by jen dále zvýhodňovala nadnárodní korporace a ještě více zatížila domácnosti. KSČM požaduje daňovou progresi a větší zdanění velkých majetků a trvalé zdanění nadnárodních korporací.

vedení KSČM

 

KSČM odsuzuje snahu o eskalaci konfliktu na Ukrajině


Komunistická strana Čech a Moravy se znepokojením sleduje vývoj události na hranici Ukrajiny a Polska, kde došlo v obci Przewodów v Lublinském vojvodství k výbuchu, který nepřežili dva lidé.

Přesto, že nebylo jednoznačně potvrzeno, že šlo skutečně o explozi Ruskem odpálených raket, část českých médií (například Novinky CZ) zveřejnila tuto informaci palcovými titulky jako útok Ruska na polské území.

Za zcela nepřípustnou považuje KSČM následnou reakci ministryně obrany Černochové, která komentovala událost, aniž by počkala na jednoznačné důkazy, slovy: „Ruské kroky nesmí zůstat bez odezvy.“

Komunisté to považují za snahu o vyvolání eskalace a přímé vojenské zapojení NATO do konfliktu.
KSČM již od zahájení vojenské operace Ruské federace na území Ukrajiny, jako principiálně protiválečná strana, opakovaně zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na mírové řešení situace na Ukrajině a požaduje ukončení všech vojenských operací, které jsou v rozporu s mezinárodním právem.

vedení KSČM

 

Hlasy získané v letošních volbách považuje KSČM za jedny z nejcennějších

 

Komunistická strana Čech a Moravy děkuje všem svým voličům i kandidátům za podporu v komunálních a senátních volbách. 

KSČM neměla přílišná očekávání, protože na restartu strany se začalo pracovat teprve nedávno. Je nám jasné, že získat zpět důvěru voličů je běh na delší trať. V těchto složitých podmínkách se také podařilo sestavit pouze polovinu kandidátních listin oproti roku 2018. Na druhou stranu jsme na mnoha místech získali výsledek podstatně lepší, než nám přisuzovaly průzkumy.

Volby probíhaly v době apatie značné části voličů způsobené asociálním přístupem vládních stran k řešení energetické a ekonomické krize i neustálé mediální dehonestace komunistů. Naštvaní voliči, kteří potřebují okamžité řešení této pro ně životně velmi složité situace, dávají logicky přednost tomu, kdo se jim v danou chvíli jeví jako nejsilnější. I proto hlasy získané v letošních volbách považuje KSČM za jedny z nejcennějších.

KSČM ale rozhodně nerezignuje, naopak bude pokračovat ve své práci a využívat při ní moderní metody komunikace, které nahradí nezájem oficiálních médií o skutečnou činnost mimoparlamentní opoziční strany, bude se i nadále účastnit protivládních protestů, bude i nadále hájit zájmy pracujících. Jsme přesvědčeni, že směrem k evropským a krajským volbám už bude díky této práci naše strana daleko silnější než nyní.

KSČM vyzývá voliče k účasti ve druhém kole senátních voleb a podpoře většiny kandidátů, kteří nekandidují za žádnou ze stran vládní koalice.

vedení KSČM

„Bez obalu s K. Konečnou“

https://www.youtube.com/watch?v=4W_z92MZFSE

Kompletní sestřih z velké debaty na CNN Prima News

https://www.youtube.com/watch?v=R0Jj7VPnVH8&t=4s

 

Otázky Českého rozhlasu pro natáčení a vysílání volebních speciálů

z okresních a statutárních měst.

 

1. Co byste udělali pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel města?

Pro zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel měst je nutné věnovat podstatně větší pozornost: - posílení stávajícího počtu Městských strážníků, kteří musí být v ulicích vidět a nekompromisně řešit veřejný pořádek, přestupky za úzké spolupráce ze státní policií.

Posílit získání většího počtu Asistentů prevence kriminality, zejména ve vyloučených lokalitách. Na těchto změnách a podpoře této problematiky je nutné úzká spolupráce neziskového sektoru s orgány a organizacemi, které se této problematice věnují.

2. Jakým způsobem byste zajistili větší čistotu v ulicích a na sídlištích?

Začít zvažovat utvoření Technických služeb, zřízených k udržování pořádku, čistoty ve městě, údržbu a obnovu městské zeleně na sídlištích, v parcích a ulicích města. Samozřejmě posílit městský rozpočet v této oblasti. Z úřadem práce posílit získávání veřejně prospěšných pracovníků, financovaných státem pro úklid celého města, obvodů, sídlišť.

Rozšířit kamerový systém ve městě pro městskou policii, aby mohla kontrolovat zejména vzniky skládek u popelnic a po celém městě a okamžitě nekompromisně proti těmto lidem zasáhnou a řešit v přestupkových řízení. Pravidelnou pochůzkovou činností strážníků městské policie, kontrolovat nejvíce narušené území města, nepřizpůsobivými občany, kteří dělají velký nepořádek a tvrdě zasáhnout,aby to po sobě uklidili a vykázat je z dané oblasti.

3. Jaká bude vaše strategie oprav a údržby silnic a chodníků ve městě?

Je nutné za úzké spolupráce z obvodními radnicemi řešit posílení rozpočtu města na opravy silnic, chodníků v našem městě a vyhodnotit postupnou opravu všech problémových silnic, chodníků. Budeme podporovat větší aktivitu při získávání dotací od vlády, Evropské unie k opravám chodníků, silnic. Podpoříme ustavení komise města k řešení stavu městských komunikací a stanovení pořadí oprav a přípravy projektů k získání dotačních titulů v této oblast.

4. Mělo by město podporovat profesionální hokejový a fotbalový klub? Pokud ano kde na to vzít peníze?

Velký dluh má město ve sportovní infrastruktuře, dlouhodobě plánovaný vznik druhé ledové plochy, oprava a údržba dětských a školních hřišť na to se musí město získat finanční dotace z vyhlášených dotačních titulů či za spolupráce s podnikatelskými subjekty.

Určitě jsme pro podporu hokejového a fotbalového klubu dle daných finančních možností města, podporovat získávání soukromých podniků, investorů do podpory tohoto odvětví. Měst určitě musí v rozpočtu a za podpory vyhlašování dotačních programů pro sport finanční prostředky pro podporu dětských a mládežnických sportů a nižší soutěže dospělých, stejně tak rekreační masové sportovní aktivity

Pavel Vodseďálek, lídr kandidátky KSČM do zastupitelstva

statutárního města Ústí nad Labem.

 

Odpovědi na otázky lídra kandidátky do zastupitelstva města Ústí nad Labem k tématu KLIMA

1. Jaké místo bude mít změna klimatu ve vaší politice?

Je otázkou, jak bude perioda tepelných změn nadále pokračovat. Rozhodné kroky musí činit především nejvyšší orgány státu. My můžeme přispět drobnými krůčky. Proto něco málo máme i ve svém programu.

2. Jak chcete město připravit na další oteplení klimatu, zejména častější a teplejší vlny veder a nedostatek vody?

Celá řada opatření se ve městě naplňuje. Dochází k zateplování budov, vč. obytných. Programy umožňují podporu budování fotovoltaických prvků na střechách. Účinnou metodou snižování energetické náročnosti je zateplování. Bohužel se zapomíná na zateplení střech a tudy odchází velké množství cenné energie.

Město zajišťuje kropení frekventovaných částí, zalévání nové výsadby.

To je třeba posílit, musí se pokračovat v budování fontán a nádrží, rozšiřování zeleně. Užitkové vody zatím máme plné jezero. Ústí svojí polohou patří k nejteplejším místům v ČR.

Tento fakt musí umět obhájit především na krajské a celostátní úrovni. Město bude tuto skutečnost muset zahrnout do aktivit, které usnadní obyvatelům pobyt ve městě.

3. Jak se stavíte k tomu,že se loni Ústí zapojilo do Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku a letos zadalo vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima? Jak toho chcete využít?

Tato aktivita je chvályhodná, leč některé změny, které přicházejí s energetickou krizí, velkou část záměrů naruší a zbrzdí. Přesto tuto aktivitu vítáme a budeme se o plnění Akčního plánu zajímat.

4. Jakou strategii preferujete při snižování spotřeby fosilních paliv města (např. energetické úspory, výroba elektřiny z FVE, dotace na tepelná čerpadla)?

Město je vytápěno převážně centrálně, teplárna spaluje, relativně úsporně, hnědé uhlí apod. Tady asi zatím není co měnit. Jedině postupně snižovat množství vyprodukovaného tepla a tím i emisí, díky zateplování a úsporám odběru, ať zapojením vzdělávání uživatelů o možných opatřeních, vedoucích ke snižování spotřeby. Nepreferujeme navyšování ceny. Město se už dávno mělo zabývat úžasnou výhodou, kterou má, díky termálním pramenům. Zatím je k vytápění využívá jen ZOO, je škoda, že se tento příklad neujal ve větším měřítku.

5. Chcete nějak více podpořit bezemisní (chození pěšky, jízda na kole, elektromobilita) a hromadné formy dopravy?

Především formy hromadné dopravy, velká část starší generace na větší chození nebo cyklistku už nemá sílu, elektromobilita je zatím poměrně nákladnou investicí. I když elektromobilní malé přepravní busy pro odlehlejší místa, malou frekvencí, ve městě, které by bylo možno zavolat telefonem, by DPMU mělo co nejdříve zavést.

Průjezdy městem na kole chceme podporovat. V plánu je třeba bukovsko klíšská páteřní cyklostezka, bylo by dobré ji vybudovat.

Pavel Vodseďálek

KSČM: Vymažeme fialovou!

Komunistická strana Čech a Moravy zahájila celoroční kampaň se sloganem "Vymažeme fialovou", kterým KSČM důrazně odmítá politiku vládní koalice.

Kampaň, která bude pokračovat i po podzimních volbách, bude mimo jiné vyzývat občany k účasti na akcích KSČM proti vládě Petra Fialy, která nejenže neplní předvolební sliby, ale stále více dává najevo, že zájmy občanů České republiky pro ni rozhodně nejsou na prvním místě.

V této souvislosti KSČM vyzývá všechny nespokojené občany, spolky a subjekty, aby se k těmto akcím připojili, protože jedině dostatečně silným občanským tlakem lze dosáhnout zásadní změny politického kurzu.

Kromě celoroční kampaně „Vymažeme fialovou“ pokračují i kampaně pro komunální volby a volby do Senátu Parlamentu České republiky pod společným heslem „Máme řešení - Teď a tady!

Image

Mám strach, že se lidé propadnou do bídy, obává se krajský místopředseda KSČM
Image

foto: Iveta Lhotská, MAFRA

/ROZHOVOR 25.10.2021/ Po volebním debaklu KSČM a ostatních levicových stran nezbývá než začít účtovat a hledat nový směr. O tom hovoří i předseda okresního výboru KSČM a ústecký zastupitel Pavel Vodseďálek. Jeho největší obavou prý je, že se poté, co bude pravice na politické scéně dominovat, obyčejní lidé propadnou do chudoby, protože prostě nebudou mít dost peněz. 

Volební neúspěch KSČM v celé zemi včetně Ústeckého kraje, kde jste tradičně měli poměrně vysokou podporu, musí mít nějaké příčiny. Jak to vidíte vy? 
Příčin je několik. Stranu do voleb vedlo vedení, které mělo rezignovat nejpozději po prohraných krajských volbách v roce 2020. Také politika strany. Dosavadní vedení zcela ignorovala fakt, že tvrdé voličské jádro KSČM postupně umírá a zároveň připustilo svou vlastní izolaci od problémů běžných pracujících lidí v České republice. Byla tu obrovská nenávistná kampaň proti KSČM ve všech sdělovacích prostředcích a malá možnost obrany naší strany. Další příčinou byl náš toleranční patent menšinové vládě ANO a ČSSD. Sice se nám díky tomu podařilo prosadit řadu bodů, ale velkým nedostatkem bylo, že jsme nedokázali tyto věci přes naše poslance a vedení KSČM prodat. Sdělit dříve než představitelé hnutí ANO, že bez naší podpory patnácti hlasů by to nebylo schváleno. Další velký problém bylo přebírání našich voličů hnutími ANO, SPD a Přísaha. V neposlední řadě je za tím též pokles naší členské základny, vnitřní rozpory v celé straně a podlehnutí našich příznivců a seniorů vábničce Andreje Babiše. 

Zmínil jste zásluhy, které vaší straně premiér Babiš sebral, které přesně máte na mysli? 
Podpora přijímaných opatření proti šíření covidu-19, kdy ostatní strany tyto opatření nechtěly již podporovat, natož přijímat. Podpora rozpočtů ČR se zvýšenými výdaji při přijímání protiepidemických opatření, podpora firem a podnikatelů při příjmu finančních kompenzací. Podpora navyšování platů a odměňování v sociálních službách a zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, navyšování důchodů, jednorázový příspěvek důchodcům při epidemii. 

Odpovědnost jistě nese stranické vedení. Co by mělo následovat? 
Stávající vedení KSČM rezignovalo na své funkce 9. října na mimořádném zasedání Výkonného výboru KSČM a k 23. říjnu rezignoval na své funkce celý Výkonný výbor KSČM. 23. října v Praze zasedl i mimořádný XI. Sjezd KSČM, který zvolil nové vedení. Před ním bude nelehká úloha, musí připravit materiály v programové části, hledat cesty ke sjednocení české levice a připravit se na další fungování a naplnění úkolů v souvislosti s blížícími se komunálními volbami. Bylo by dobré, aby se k hledání další cesty KSČM zapojili všichni členové, včetně odstoupeného vedení. 

Kudy by se měla strana vydat nyní? 
V současné době by se strana měla sjednotit pod nově zvoleným vedením strany a vrátit se k jasné levicové politice a k podpoře obyčejných lidí, kteří se poctivě živí svou prací. Musíme také hledat spojence v levém spektru politiky a snažit se spojit před nadcházejícími volbami do obecních zastupitelstev, spolupracovat s každým, kdo se nebojí přiznat, že mu spolupráce s KSČM nevadí. V každém případě je nutné, aby naši zastupitelé seznamovali s výsledky své práce v jednotlivých zastupitelstvech veřejnost. 

Je asi třeba najít cestu do budoucnosti, kudy by měla vést, aby levice nezanikla? 
Musíme zpracovat programové priority z levicového pohledu na podporu poctivě pracujících spoluobčanů, lidí práce. V neposlední řadě hledat možnosti spolupráce s levicovými subjekty a dobrovolnými spolky, například hasiči, zahrádkáři, levicovými kluby žen a dalšími možnými spolky, které se nebudou bát spolupráce s námi. Na řádném XI. Zasedání KSČM v květnu 2022 zpracovat celkové směřování naší politiky na další období. 

Běží příprava na komunální a posléze i krajské volby, co chcete voličům nabídnout? 
Přípravu na komunální volby jsme v našich organizacích zahájili právě v těchto dnech. Musíme se zaměřit na sestavení kandidátních listin ve spolupráci s různými spolky a společenskými organizacemi. Stávající zastupitelé byli pověřeni zhodnocením naší práce v zastupitelstvech, mají ukázat směry, které v budoucnu bude nutné řešit. Voličům chceme nabídnout podporu jejich požadavků, řešení problémů a nedostatků, které je tíží. Podporu smysluplného rozvoje obcí, měst, řešení nedostatků v jednotlivých obrazech společnosti. Samozřejmě v každém případně aktivizovat naše podporovatele a naše členy, aby pochopili, že musíme dosáhnout takového výsledku ve volbách, abychom mohli naše záměry a požadavky spoluobčanů prosadit. 

Proč si myslíte, že by levice měla na politické scéně zůstat a kde je podle vás její místo a hlavní úloha? 
Myslím si, že bez levice na politické scéně dojde k omezování, utlačování práv obyčejných, poctivě pracujících lidí, jelikož pravicové strany budou pouze bezohledně prosazovat zájmy své a svých příznivců. Dojde k oslabování sociální politiky pro lidi, zavedení poplatků v nemocnicích, odebrání slev na jízdném důchodcům a studentům. Mám obavy z možných dopadů přijímání úsporných opatření státem na úkor obyčejných obyvatel země, kteří se při obrovském nárůstu cen energií, potravin a dalších produktů budou propadat do chudoby, jelikož na tyto služby a produkty nebudou mít finance. Je zkrátka nutné být na politické scéně jako protipól pravicového politického spektra. 

 

Zdroj: Ústecký deník

Dnešní dopoledne ve znamení připomenutí 76.výročí osvobození naší vlasti v Ústí nad Labem.

Připomenutí u památníku Rudé armády v Městských sadech a na Střekovském hřbitově obětem válek. Za účasti Pavla Vodseďálka předsedy OV KSČM, Zdeňka Kuby místopředsedy OV KSČM, Jany Vlkové pracovnice OV KSČM, Jana Janečka předsedy komise KV KSČM. 

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

SLOUPEK emeritního HEJTMANA

Image

Máme nového ministra, který za tři dny třikrát změní názor

Jedno velké divadlo, chaos a zmatky. Výraznou postavou vlády se stal nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (ANO). A zatím překonává všechny ostatní. Ve středu byl jmenován, ve čtvrtek něco podpořil, v pátek to zpochybnil a v sobotu to odmítl. Myslím sportování dětí. Mladá generace a nakonec žádní amatéři nesmí sportovat od počátku října minulého roku. Pokud občas mohou některé dětí do školy, nesmí mít ani tělocvik. Po Velikonocích dostali amatérští sportovci obrovskou naději, že v omezeném počtu dvaceti budou moci sportovat venku. Ministr Arenberger ještě žertoval, že fotbalisté si zahrají deset na deset, ale bez brankařů. Za dva dny nadšení sportovců zchladil, nic nebude, venku se budou moci potkávat jen dvě osoby. Slušně, ale tvrdě reagovali na ministrovi veletoče předseda České unie sportu Miroslav Jansta a předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl. Kdyby byl Petr Arenberger radním v Kocourkově, bralo by se to s úsměvem. Ale ministr české vlády? Proto tato vláda nemá důvěru občanů naprosto zaslouženě. Prostě si z nich dělá legraci. Co jsme vše za ten rok slyšeli. Jeden ministr mluví o rozvolňování, druhý o utužení opatření, a to řeknou v jeden den. Naladí malé živnostníky, že budou otevírat a když se připraví, tak se to rychle zruší. Premiér ladí, že nouzový stav končí, opatření se zmírní a nový ministr by nejraději zavřel vše a všechny. Za dobu covidovou to je již čtvrtý ministr zdravotnictví, a také máme třetí hlavní hygieničku. V pondělí mohla část žáků prvního stupně základních škol opět do školy. A vláda také rozhodla, že může sportovat najednou 12 lidí ve dvojicích a s rozestupy deset metrů. Pro kolektivní sporty ideální trénink. Tady je ministr silný a chce se ukázat. Alespoň na dětech. Když nakupuji a stojím ve frontě u pokladny, to již nikomu nevadí. Záleží vládě vůbec na dětech, na mladé generaci České republiky? Ptá se někdy dětských lékařů na následky roční izolace? Čísla nakažených postupně klesají, ale pomalu. Stále je největší šancí očkování. Máme očkovací centra, máme praktické lékaře ochotné očkovat a tak chybí jenom maličkost, dostatek očkovacích vakcín. Premiér je slibuje několik měsíců, nyní hovoří o masivním očkování v květnu. Občas se hovoří o Sputniku V. Podle průzkumu by se nechalo naočkovat 47 procent dotázaných. Ovšem naše pravice šílí při pomyšlení, že tu bude něco ruského. Přitom sousední Bavorsko se již s Ruskem dohodlo, že bude vyrábět Sputnik V doma. Ovšem v čem jsme na prvním místě, je počet mrtvých za dobu pandemie. Žádná země na světě nemá na 100 tisíc obyvatel tolik mrtvých. V číslech se blížíme 30ti tisícům. Pohřebnictví je dnes byznys. Je pozitivní, že si vláda uvědomila, že děti rostou a potřebují jarní oblečení a boty. Tím nejen pomůže nadnárodním obchodním řetězcům, ale i malým českým obchodníkům. A hlavně rodičům, kteří nemají na to, aby dětem kupovali mnoho oblečení a obuvi do zásoby.

Otevřely se i některé služby. Ještě zpět k dětem. Vláda řídí stát jako firmu, v této firmě není nutná ani maturita. Pracuj a poslouchej. Vzdělání dáme jen vyvoleným. U nás je důležité, aby fungovalo hospodářství, v mnoha jiných evropských zemích, aby fungovalo také školství. Ve školách je povinné dvakrát týdně testování, na venkovní hřiště by šly organizovaně testované děti. Ale to odborníkům vadí. Ale již jim nevadí desítky dětí i mladistvých, kteří si hrají společně v sídlištích mezi paneláky, na dětských hřištích či veřejných sportovištích. A tuto neschopnou nebo všeho schopnou vládu stále drží u moci komunističtí poslanci. Nemá a nemůže to mít logiku. Může to mít jen volební důsledky. Podobným směrem se vydala sociální demokracie. Na sjezdu zvítězili zastánci vládní spolupráce a Jana Hamáčka. S opozicí se vyrovnali rychle, ministr Petříček byl odvolán. Je to samozřejmě věc ČSSD, ale čtyři procenta volebních preferencí by měla být varování a do voleb je pět měsíců. Na druhou stranu neuspěli ti, kteří chtěli posunout tuto stranu více doprava. V KSČM se stále výrazněji ozývají hlasy na ukončení spolupráce s ANO. Různá on-line hlasování tomu nasvědčují. Komunisté mají výhodu, některé průzkumy jim ukazují preference o dvě procenta vyšší než sociálním demokratům… V sobotu by měl o něčem rozhodnout ústřední výbor. Členové by měli mít na paměti, že je pět minut po dvanácté. Již pět měsíců mám podstatně více času o mnoha věcech přemýšlet. A stále více si říkám, proč poslanecký klub KSČM tvrdošíjně trvá na podpoře vlády a hlavně Andreje Babiše. Proč i za cenu likvidace KSČM podporují jednoho z nejbohatších mužů v republice? Ale přesto řada těchto poslanců má podporu ve svých krajích a řada okresních funkcionářů za ně bojuje, aby mohli nadále vládě sloužit. Když se vrátím k podzimním krajským volbám, které skončily pro KSČM debaklem. Bylo to opravdu proto, že Ústecký kraj měl neschopné vedení, že komunističtí zastupitelé v jiných krajích nic nedělali? Nebo to byla odpověď voličů na loajalitu a podporu komunistických poslanců Andreji Babišovi a vládě? Od listopadového převratu uplynulo mnoho let, komunistická strana se naučila pracovat v kapitalismu a dosáhla slušných výsledků. Byla nejsilnější komunistickou stranou v Evropě. Ale bylo to vždy v době, kdy se vyhrazovala proti pravici a snažila se sloužit dolním deseti milionům. ANO při všech jednáních trvalo na tom, že jsou středo-pravé hnutí. KSČM potřebuje velké změny, ale nesmí to být „ode zdi ke zdi“. Členové ústředního výboru budou mít v sobotu historickou odpovědnost. Na druhou stranu se musíme objektivně podívat na dlouholeté působení Vojtěcha Filipa v čele strany. V té době dosáhla KSČM nejlepších výsledků v rámci krajských voleb a působení komunistů ve vedení krajů. Dlouho byla pro mnohé nenáviděnou, ale respektovanou politickou stranou. Vojtěch Filip dokázal svým diplomatickým uměním získat řadu plusových bodů pro KSČM. Ale cestou dolů ve volebních preferencích až do politického suterénu, bylo spojení s Andrejem Babišem. Členové ÚV KSČM by měli hlasovat za své okresní organizace, za názory svých členů a ne, co jim kdo z jiných okresů nabulíkuje. Již je nás tak málo, že se to dá v okresech docela dobře obejít a zeptat se. A snad nebudou k svačině koblihy.

Oldřich Bubeníček

 

SLOUPEK emeritního HEJTMANA

Image

Stává se Ústecký kraj poslední baštou ANO?

Jaro nezadržitelně ťuká na dveře, den se rychle prodlužuje a  xstá vlna covidového neštěstí začíná snad pomalu zmírňovat. V našem kraji jsou ale čísla stále vysoká, jen Bílina byla na rekordu 300 pozitivních. Máme tvrdá opatření, vše zavřeno včetně nás. Ovšem řada lidí již rezignovala. Odhaduji, že v 15tisícové Bílině nedodržuje venkovní opatření pětina lidí. Většinou mladších. Stále však platí hluboké poděkování a úcta lékařům, zdravotním sestrám, personálu nemocnic a nesmíme zapomínat na Zdravotnickou záchrannou službu, to jsou ty sanity s majákem, které brázdí kraj. V nich lékaři, záchranáři, řidiči. Česká republika se bude moci trochu volněji nadechnout na volební kampaň pro parlamentní volby. Zní to asi ironicky. Ale volební kampaň běží od podzimního nárůstu počtu nakažených na plné obrátky. Jak ta vládní, tak ta opoziční. Vládní nemá výsledky, opoziční nemá zábrany. Občane, vyber si. Při současné politické situaci nás nečeká nic dobrého bez rozdílu vítěze. Konečně se zrychlilo očkování, premiér slibuje masivní po Velikonocích. Ale na druhou stranu slyšíme, že se do republiky dostane podstatně méně vakcín. Opět sliby? Andrej Babiš letěl také pro další rozumy do Izraele. Ale covid byl jen druhá část, důležité bylo otevřít v Jeruzalémě pobočku českého velvyslanectví. Zde podle i.Dnes odsoudil agresi proti Izraeli. Nevím, o jaké dnešní agresi mluvil, když Izrael často útočí na Sýrii a Libanon. Americký list The Wall Street Journal napsal, že od roku 2019 zaútočil Izrael  nejméně na 12 lodí, které patřily Iránu nebo vezly jeho zboží. Většinou ropu do Sýrie. A Palestinu dodnes okupuje. Od roku 1967 okupuje i východní část Jeruzaléma, kterou dobil na Jordánsku. A Palestinci chtějí mít východní Jeruzalém za své hlavní město. Dnes sídlí palestinská samospráva v Ramallahu  na okupovaném Západním břehu Jordánu. Ten má partnerská města Hounslow (Velká Britanie), Trondheim (Norsko), Rio de Janeiro (Brazílie) a San Fernando (Španělsko).  I díky rezolucím OSN se diplomaté do Jeruzaléma s výjimkou USA a České republiky moc nehrnou. Je to horké téma. Nemůžeme se divit, že protestovala palestinská samospráva i Liga arabských států. Mají pravdu. A jedna zajímavost, na zahraniční cesty s sebou nebere premiér ministra zdravotnictví… Ještě aby mu do toho mluvil. Velice živo bylo minulý týden i v Ústeckém kraji. Nejdříve odvolalo představenstvo Krajské zdravotní generálního ředitele Aleše Chodackého a to jednohlasně. Druhý den odvolala rada kraje předsedu představenstva Krajské zdravotní Jindřicha Zetka. Údajně pro špatnou komunikaci s vedením kraje. Zetek však nemlčel a za důvod odvolání Chodackého uvedl zjištěnou obří smlouvu s poradkyní hejtmana a krajskou místopředsedkyní ANO Vladislavou Marschallovou na 130 tisíc korun měsíčně. Ale určitě to nebyl nápad Chodackého. Zetek to nazval penězovod do ANO. Okamžitá pomsta vedení kraje byla rychlá. Kausa byla námětem i nedělního pořadu ČT1 168 hodin. Ale tentokrát se důrazně ozvala i krajská opozice Lepší sever, Piráti, STAN a předseda klubu KSČM Jaroslav Komínek. Ten připomněl i očkovací centra, která se dělají mimo Krajskou zdravotní. Uvedl poslední příklad v Lázních Evženie Klášterec nad Ohří, které provozuje syn člena dozorčí rady Krajské zdravotní Miroslava Ouzkého (ODS). A ODS není škodná ani v Kadani, kde starostuje náměstek hejtmana Jiří Kulhánek. Tam se očkuje v městské nemocnici každý, kdo má zájem. Přitom kraj má nemocnici v nedalekém Chomutově, kde se očkuje minimálně. Víkendové očkování v kadaňské nemocnici kritizoval i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. V sobotním vysílání Radiožurnálu uvedl, že nejhorší situace v zásobování praktických lékařů vakcínou k očkování je právě v Ústeckém kraji. Jen pro připomínku, o prvním březnovém víkendu dostala mimořádně kadaňská nemocnice 3600 očkovacích dávek, prý je nikdo nechtěl… Podrobně o tom informovaly Haló noviny a další média. Kadaňská nemocnice to odmítá, tak si to asi předseda Šonka vymyslel.  Novým předsedou představenstva Krajské zdravotní byl zvolen poslanec ANO exministr Adam Vojtěch, dočasným generálním ředitelem byl jmenován ředitel Lužické nemocnice Rumburk Petr Malý.  Když  připočteme nového ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba, ANO si udělalo z Ústeckého kraje svoji poslední baštu. Živo je stále i v krajské organizaci KSČM. Schválená kandidátka pro volby do sněmovny v čele s Jaroslavem Komínkem (předsedou krajského výboru KSČM a krajským zastupitelem), leží někomu v žaludku. Hlavně těm, kteří jednoznačně preferují spolupráci s ANO. Byla také ustavena jakási komise v Praze, která bude složení kandidátky zkoumat. Má rozhodnout, zda kandidátku, která byla řádně zvolena většinou, povede komunista nebo spolupracovník ANO. V Teplicích došla situace tak daleko, že předseda OV KSČM Tomáš Zíka byl vyzván, aby odstoupil, protože volil komunistu Komínka. Kam ta komunistická strana po sto letech došla. To má pravicové ANO takové kouzlo? Zíka má bohaté zkušenosti, dlouhá léta byl místopředsedou a nyní již řadu let předsedou okresního výboru. Funkci vykonává zdarma a za to má být trestán? Ne, určitě se nedá zastrašit. V Ústeckém kraji se komunisté dostali na křižovatku. Mají dvě cesty a musí se rozhodnout, vpřed a nebo s ANO. První má šanci, druhá je cesta do pekel. A tak radost mě udělal pohled na kandidátku v Olomouckém kraji. Jedničku Ludvíka Šuldu (43) a dvojku Vladimíra Urbánka (39) znám osobně, je to dobrá volba. A znal jsem i Šuldy tátu a strýce. A ještě smutné zprávy nakonec. V neděli 7 března zemřel ve věku 74 let bývalý ředitel teplického gymnázia Bohumil Fišer. Na slušné lidi nesmíme zapomínat. A 15.března ve věku 88 let generální ředitel Porcelánu Dubí Vladimír Feix. Legenda českého průmyslu, v porcelánce s modrou krví působil od svých 15ti let a 50 let byl ředitelem společnosti. S manželkou jsme ho navštívili v prosinci, chtěl se rozloučit s hejtmanem. Bohoušku i Vladimíre, bylo mi ctí, že jsem vás poznal a mohl s vámi v různých obdobích spolupracovat. 

Oldřich BUBENÍČEK       

SLOUPEK emeritního HEJTMANA

Image

Komínek je dobrá volba, ale potřebuje podporu

Dlouho se utěšujeme, že horší to již být nemůže. A ono to je každý týden ještě horší. Do hry se lehce vložil i prezident Miloš Zeman, který se již asi na tu tragikomedii naší vlády nemůže dívat. Požádal prezidenta Putina o vakcínu Sputnik V. Jak je to dlouho, co ministr Blatný bouřil, nikdy nedovolí očkovat Sputnikem, pokud to neschválí EU. Právě ministr Blatný patří ke smutným postavám současné situace. Prostě tu vlnu covidu nezvládá. Ale statečně mu sekundují pánové Havlíček a Hamáček. Vezměte jen, co jsme vše slyšeli minulý týden. Počátkem bylo otevírání malých obchodů a návrat dětí do škol při testování. V úterý se ještě děti vracely do škol, ale již ve čtvrtek se připravovala tvrdá opatření, která zavřou, co se zavřít dá a výrazně omezí pohyb. V pátek večer to bylo oficiálně oznámeno. Proč si zase stěžuji? Protože v pondělí i v úterý bylo vidět, jak letí čísla pozitivních nahoru a v Praze se plánovalo uvolňování. To jen ukazuje na chaotické jednání vlády, které se již vymkla kontrola situace z rukou. A premiérovi nestačí radit ani jeho piároví sekundanti. A k tomu objednání testů pro školáky „přes Dominikánskou republiku“.  Opět super byznys. Jedni umírají, druzí bohatnou. Česká republika se stala postrachem Evropy a možná i světa. Nemůžeme se divit, že nám Němci zavřeli hranice. Jak řekl jeden spolkový poslanec, Češi si za to mohou sami. A co o nás psala v závěru týdne CNN, nic lichotivého. Ostrůvek zkázy a temnoty. Přitom uznávají, že jsme vyspělá země s kvalitním zdravotnictvím. O to více nechápou, kam jsme se dostali.  Andrej Babiš vždy razil, řídit stát jako firmu. Tedy na prvním místě zisk a potom ostatní. Proto i dnes na prvním místě průmysl a další má odstup. Na posledním místě jsou děti, naše budoucí generace. Do školy nechodí, zájmovou činnost nemají, sportovat nesmějí. Baví se vůbec někdy vláda o tom, co z těchto dětí bude? Opatření se řídí politicky, odborníci jsou na druhé koleji. Definitivně se podařilo odrovnat Romana Prymulu, jediného, kdo se postavil premiérovi.  Nejdříve léčka na Vyšehradě a potom fotbal na Slávii. Někdo povolil, kolik lidí může sedět na hlavní tribuně. A když si sedli, začal na ně hon.  Přece tam byli naprosto legálně. Dříve by tam asi také seděli fandové Slávie traktorista, horník, prodavač, výpravčí či švadlena. Je jiná doba a seděli tam jiní lidí, ale seděli tam legálně. Hodně se mluví o očkování, ale čím více o něm hovoříme, tím méně očkujeme, není čím. V listu Ústecký kraj jsem se dočetl o kontrole očkovacích center hejtmanem Janem Schillerem (Ano). Center bylo hodně, doprovod velký, ale jedno ale. Podle hejtmana by měla centra začít fungovat v dubnu nebo květnu. Jak budou vakcíny. Máme začátek března, kolik spoluobčanů se již otevření nedožije??? A dožiji se očkování já? Já opravdu pane hejtmane nechci umřít, ani moje žena, která byla onkologicky pozitivní, staráme se o sedmiletou vnučku. Ale vaše vláda nám dává malou naději na očkování.  Hejtman ANO má přece telefon na premiéra ANO, tak kde jsou vakcíny pro běžnou populaci od Vánoc slibované.  Původně říkal premiér Babiš od počátku února. Nyní říká ministr Karel Havlíček, vydržte tři neděle a budeme uvolňovat opatření.  Ale těch slibů bylo, nejdříve se musí výrazně snížit čísla nakažených. Ale ministr Jan Blatný říká, že se budou dále zvyšovat. Tak asi brzy nerozvolníme. Dnes se jeví jedinou účinnou pomoci očkování. Sympatický byl výrok chorvatského prezidenta Zorana Milanoviče, pokud mě nabídne vakcíny čečenská mafie, koupíme je. Jde mě o občany země. Přesné znění si nepamatuji, ale výrok na smysl. Dnes nejrozumnějším řešením by byla demise vlády Andreje Babiše.  Prezident Miloš Zeman by měl jmenovat úřednickou vládu odborníků. Všichni by věděli, že to mají na půl roku, jistě by se snažili udělat si jméno. Současná vláda nás žene do záhuby. Zemřelo již přes 20 tisíc lidí.  A může tak dlouho vládnout, protože ji podporují komunističtí poslanci. Abych neskončil covidovou pandemií, kterou není vláda schopna a snad ani ochotna řešit. Proběhla krajská nominační konference KSČM, aby schválila kandidátku pro podzimní parlamentní volby. Samozřejmě v omezeném počtu za dodržení přísných opatření. Krajskou jedničkou byl zvolen bývalý náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Dnes asi není v kraji známější aktivní komunista. Má obrovský úkol, dovést kandidátku nad pět procent a ukázat, že ne všichni komunisté jsou poslušní Andreji Babišovi.  Právě on čtyři roky na kraji s ANO bojoval. To by mohli občané ocenit, když vidí kroky a sliby současné krajské koalice.  Komínek je dobrá volba, ale ostatní mu musí pomoci. Ta první sedmička je složena ze známých a většinou mladších lidí. To, že dva okresy konferenci bojkotovaly, není názor členské základny, ale jejich vedení. Nyní máme dva úkoly, porazit covid a uspět u voleb. Ten druhý úkol bude náročnější.

Oldřich Bubeníček

SLOUPEK emeritního HEJTMANA

Image

TEPLICE JSOU ZASE JEDNOU SLAVNÉ

Jedna z pranostik říká, ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. Sice jsem krtka v lednu neviděl, ale na politické scéně s blížícím se koncem měsíce bylo pořádně horko. A stačily k tomu kulaté narozeniny exČSSD Petra Bendy v jeho hotelu Prince de Ligne v centru Teplic. Na narozeninách by nebylo nic špatného, kdyby se neslavily v době, kdy měsíce jsou zavřeny restaurace, hotely, většina obchodů, sportoviště a většina dětí nesmí chodit do školy. A přesto máme stále tisíce nakažených Covidem denně. Ale v Teplicích se slavilo jak při zahájení lázeňské sezony. Mimo rodiny se dovídáme o řadě zajímavých hostů. Tou nejzajímavější postavou byl poslanec a předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička. Bývalý reprezentační hokejový brankař hají barvy ANO. Andrej Babiš podle svého zvyku akci okamžitě odsoudil a žádal Hniličku, aby složil funkce. Ten položil mandát poslance, ale funkci v NSA si ponechal a postavili se za něj největší sportovní bossové. Ve hře jsou obrovské peníze, které se budou do sportu rozdělovat. A nebýt u toho??? Tady nejednou Andrej Babiš také podle svého zvyku otočil a Hnilička může dále úřadovat. Předseda NSA není politická funkce, ale úřednická přímo pod premiérem. Porušování vládních nařízení v době nouzového stavu u Hniličky nevadí, tedy u ANO nevadí. Pokud v nouzovém stavu ukradl bezdomovec láhev rumu, dostal dva roky. Pokud se jde bavit poslanec ANO v nouzovém stavu do hotelu, zůstane mu funkce za 173 tisíc korun měsíčně. Ale abychom byli spravedliví, opatření byla. V NSA byli vyhozeni dva Hniličkovi místopředsedové a na jejich místa přišly dvě dámy blízké společnostem premiéra.  Snad ještě větší absurditou byla účast libereckého policejního ředitele Vladislava Husáka. Tedy složky, která na dodržování vládních nařízení dohlíží. Ovšem tady policejní prezident Jan Švejdar jednal rychle a Husáka odvolal. Známou postavou, která byla v hotelu, je i bývalý vynikající hokejista a dnes místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr. Nechyběl ani kamarád Petra Bendy bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. Poslední politické jméno, které se objevilo, byl teplický zastupitel Michal Kassal, ten po zveřejnění odstoupil z funkce zastupitele. A menší párty byla již v pátek, zatím se objevilo jméno ředitele FK Teplice Petra Hynka. Ředitel Hynek také na funkci rezignoval. Zajímavostí je, že před krajskými volbami spojil s Petrem Bendou síly předseda ČSSD Jan Hamáček. A postavili truc kandidátku ČSSD, Benda přispěl na kampaň milion korun a sám byl na čtvrtém místě. Ale sociální demokraté se do zastupitelstva nedostali. Přitom krajské vedení ČSSD mělo připravenou společnou kandidátku jako v Pardubickém kraji. Ale pražské vedení ji neschválilo. Bylo to vnitrostranické vyřizování účtů a snaha odstranit minimálně bývalého 1. náměstka Martina Kliku a radního Miroslava Andrta. Asi to byl trest za osmiletou spolupráci s KSČM ve vedení kraje. Dnes hledá Hamáček pro volby partnera u Zelených. Ale zpět k zábavě vyvolených. Znovu jsem si vzpomněl na jednání na Vyšehradě, kde byl objeven tehdy ministr zdravotnictví Roman Prymula a pravá ruka premiéra Jaroslav Faltýnek. Byla to dobře připravená akce, jak se Prymuly zbavit? Přece to musel někdo novinářům oznámit, jinak by do noci na opuštěném místě nečekali. Prymula skončil a Faltýnkovi se nic nestalo. A jak vypadá od té doby ministerstvo zdravotnictví? Jeden velký chaos, zmatek a odchází jeden vysoký úředník za druhým. Když jsem nakousl covidovou krizi. Jak je to dlouho, co premiér Babiš říkal, že od února se budou moci všichni registrovat na očkování. Potom se to posunulo, a když byl premiér očkován podruhé, řekl, že žádná registrace zatím nebude. A ve středu řekl ministr Jan Blatný, že se očkování zastaví úplně, prý nejsou vakcíny. Zmatek na zmatek. Vláda zasedá pomalu nepřetržitě, tiskovka stíhá tiskovku, jen počet nakažených covidem neklesá. Někde je chyba, když na počet obyvatel máme tak obrovská čísla každý den.  K tomu přidal na české poměry odvážnou myšlenku Roman Prymula. Co ruská vakcína Sputnik V? Využívat ji chce Maďarsko, které podepsalo další smlouvu i na čínskou vakcínu. Chtějí ochránit své občany. U nás zatím máme hysterickou reakci na dostavbu Dukovan, pokud by v tendru byly ruské nebo čínské firmy. Raději nebudeme svítit, topit, ale dodávky z Ruska a Číny? Hřímá česká středopravice. Stejná reakce se dá čekat i na případnou ruskou vakcínu, raději zvýšíme kapacitu krematorii. Když jsme se dostali k Rusku. Do země se vrátil opozičník Alexej Navalnyj, na kterého vsadil západ včetně české diplomacie. Ta otrava mě nějak nesedí. Pokud by byla ruská tajná služba tak naivní, musel by ji prezident Putin okamžitě rozpustit. Po zatčení opozičníka se hned volalo po dalších sankcích. Snad ani v Černínském paláci již nemají přehled, co vše za sankce na Rusko uvalili. A kdo volal nejvíce? Pobaltí, Polsko a český ministr Tomáš Petříček. Přitom, moderně řečeno, vyspělé demokracie Evropské unie byly opatrné. Bude jednání EU – Rusko v Moskvě. Prostě diplomat a diplomat je obrovský rozdíl. Poslední dobou se v médiích přestalo mluvit o Venezuele. Důvod? Sesazení prezidenta Nicolase Madura nevyšlo. Jsou to dva roky, co s podporou USA a EU byl prohlášen dočasným prezidentem Juan Guaidó. Česká republika samozřejmě hned 4. února 2019 Guaidóa uznala. A tento měsíc ministři zahraničí EU přestali v tichosti prozatímního prezidenta uznávat. Ovšem v médiích se o tom nehovořilo. Prostě převrat se ve Venezuele nepovedl. A ani jsem si nevšiml, že by ministr Petříček protestoval proti věznění katalánských politiků, kteří chtěli jenom maličkost, v referendu samostatnost pro Katalánsko.  Ve schránce jsem našel noviny Ústecký kraj. V minulém období tam měli možnost vyjádření k daným tématům i opoziční zastupitelé. Za ODS psal pravidelně dnešní náměstek Jiří Kulhánek. Kritizoval všechny a všechno včetně zbytečnosti těchto novin. V lednovém čísle byl Jiří Kulhánek a z opozice ani jeden…  Jakou váhu dává vedení kraje UJEPu, tedy univerzitě, svědčí zprava o jednání rektora Martina Baleje, předsedy představenstva Krajské zdravotní Jindřicha Zetka a kraj zastupoval poradce hejtmana Jan Richter. Dříve jsme dávali naší univerzitě jinou váhu. A také byl problém, aby se všechny zprávy do novin vešly. Nyní to působí dojmem, že se zprávy hledají, aby se noviny zaplnily. Krajský úřad má nového ředitele. Jméno jsem se dozvěděl již koncem prosince, nyní bylo oznámeno oficiálně. Do konce roku pracoval Jiří Holub jako ředitel úřadu Středočeského kraje. Ale ANO tam muselo přejít po volbách do opozice a tak se doktor Holub přesunul za ANO do Ústeckého kraje. Krajského ředitele musí potvrdit ministr vnitra. Má na to měsíc od podání žádosti hejtmanem. Po mém výběrovém řízení jsem zaslal žádost ministru vnitra 19. října. Ovšem ministr nereagoval, přestože pokud návrh splňuje všechny podmínky, je podpis formalitou. Jak jsem se dozvěděl, budoucí hejtman Jan Schiller si s ministrem domluvil, že mu podá vlastní návrh. Ředitel krajského úřadu má být apolitický…  A tak mě svoji odvahou udělal radost poslanec Zdeněk Ondráček KSČM v Haló novinách. Konečně řekl první nahlas, co si štěbetají vrabci na střeše. Komunističtí poslanci pomáhají vládě v hlasování věrně celé volební období. Nebudu zkoumat za co. Výsledkem jsou preference KSČM pod pěti procenty. Při hlasování o státním rozpočtu na letošní rok dali potřebné hlasy komunisté za podmínky, že resort obrany bude mít o 10 miliard méně. Hned po schválení se premiér Babiš komunistům vysmál a řekl, že to armádě dá dodatečně. A stejně poslední prodloužení nouzového stavu. Podmínka komunistů do škol půjde i třetí až pátá třída, pokud možno deváťáci a maturitní ročníky, otevřou se lyžařské areály. Ale od prvního února se nic nemění.  A poslanec Ondráček říká, vláda z požadavků KSČM nesplnila naprosto nic a komunisté na to musí reagovat. A připomíná i podporu státního rozpočtu. Lidově se říká, že vláda má komunisty na háku. Poslanec Zdeněk Ondráček má palec nahoru!  Ale následný rozhovor Vojtěcha Filipa v Právu již tak kritický vůči vládě a premiérovi nebyl. Proto držím Ondráčkovi palce. Je to již jedenáct měsíců, co do České republiky a nejdříve do Děčína, dorazil Covid19. A díky tomu se také posouvají stranická jednání, stranický sjezd je v nedohlednu, a tím řešení stranické krize. Nyní musí alespoň nějakým omezeným způsobem, možná korespondenčně, proběhnout okresní konference, těžko se sejdeme ve větších počtech fyzicky. Musí se chválit kandidáti pro podzimní parlamentní volby. A musí se také schválit krajská kandidátka včetně vedoucího kandidáta. Ten bude strašně důležitý. Tyto volby budou pro KSČM otázkou buď a nebo… Proto bude i důležité, kdo na kandidátce bude. Denně čteme, jak ústředí politických stran a různá uskupení brojí již do volební kampaně, hledají spojence a jsou slyšet. O KSČM nečtu nic. Snad jen zda znovu podpoříme vládu Andreje Babiše.

 Oldřich BUBENÍČEK              o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o

 

 

SLOUPEK emeritního HEJTMANA

Nová koalice začala tím, co sama kritizovala

Uteklo to, uteklo, čtyři roky v osmém patře, osm let v sedmém patře. Poznal jsem mnoho lidí, snažil jsem se držet hesla nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Díky Ústeckému kraji jsem se podíval i do světa. A to jsem využil minima pozvání. Ale nedá se na to zapomenout Peking, Soul, Pusan, Vladimír, Dubaj, Ostróda, Užhorod, Helsinky, Brusel, Drážďany, Berlín, Žilina, Štrasburk, Mogylev, Novi Sad, Vršac, Milano, Vaduz. To není chlubení, znám mnoho lidí, kteří jezdí po světě několikrát za rok a některá moje místa by jim nestála ani za zastávku. Ale poznal jsem křížem krážem náš Ústecký kraj, obrovské množství lidí. Říká se, nechlub se, kolik Tě zdraví lidí ve funkci, počkej kolik Tě pozdraví až v ní nebudeš. Loučilo se jich hodně, uvidíme až je potkám. Ano měl jsem své fandy, ale i své kritiky. Celkem pravidelně mě kritizovali pánové Zíbner, Bilský, Šír či Šenfeld. Tedy z těch, co se hlásí ke komunistické straně. Asi největší hřích bylo, že jsem funkci hejtmana přijal. Ale vše je za námi. V pátek jsem definitivně vyklidil kancelář, řadu věcí jsem si nechal na památku. Nejen můj odbor, ale řada dalších zaměstnanců se se mnou hezky rozloučila.  A v pondělí bylo ustavující zasedání nového zastupitelstva. Ráno jsem vrátil služební auto, počítač, služební karty a klíče od kanceláře. Zasedání jsem absolvoval celé. Náš malý klub byl ještě menší, Jaromír Kohlíček byl omluven. Na základě povolebních jednání, kdy s námi z koalice vlastně nikdo nejednal, nebyla šance na žádné funkce. Při volbě hejtmana hlasovali mimo koalice ještě okamurovci, chtěli předsedu kontrolního výboru a Radek Černý, který ho měl údajně také slíbený. Novému hejtmanovi Janu Schillerovi jsem předal hejtmanský řetěz, cena 250 tisíc a bude ho mít zapsaný na kartě jako já. Ale výbor rozhodly jiné hry a předsedu kontrolního výboru dostali piráti. Vyřazeni tak byli nejsilnější opoziční STAN. Smutnou postavou byl nový náměstek  Jiří Kulhánek (ODS). Největší kritik vedení v minulém zastupitelstvu. Nechal se zvolit hlasy koalice za neuvolněného náměstka a také členem sociálního výboru. To nemá logiku, jednání by se měl účastnit automaticky. Důležitou sociální oblast bude řídit z kadaňské radnice za 71 914 korun, jak bylo schváleno. Samozřejmě plat starosty je mimo. Mělo by to být obráceně, uvolněný náměstek a neuvolněný starosta. Pan Kulhánek celou dobu kritizoval, že jsme měli moc uvolněných zastupitelů, nová koalice má o jednoho navíc. Uvidíme, jak bude opozice schopna spolupracovat. Slyšet byl STAN, Lepší sever a náš Jaroslav Komínek. Na zasedání seděli zastupitelé podle abecedy, na dalších to bude podle klubů, Tak uvidíme příště.        Oldřich Bubeníček

Image

 

Zamyšlení nad letním dětským táborem pod názvem

 SKŘÍTKOVÉ A BUBÁCI 

5. 7. – 17. 7. 2020 v Horní Sytové

 

Jak bývá už řadu let v čase prázdnin, OV KSČM Ústí nad Labem pod vedením Jany Vlková pořádá letní tábor pro děti a to plných 14 dní.

Tábor byl letos na stejném místě jako v předcházejícím roce na krásném místě v Horní Sytové i s koupáním v Jizeře ale voda je studená je to totiž v podkrkonoší nedaleko Jilemnice.

 Na tábor jsme odjížděli 5. července v ranních hodinách ve složení vedoucích Eliška Karníčková, Soňa Pulerová, Kateřina Pilníková , Vojtěch Filáček a já.  Na tábor jsme přijeli až k obědu.  Vedoucí Kačka a Vojta jsou vedoucí již z dětí, kteří se mnou jezdí už od  6 let  Vojta měl čerstvě po maturitě  dopadla dobře chystá se na vysokou školu a Kačka se bude na maturitu připravovat příští rok Chtěla by se dostat na vysokou školu obor psychologie

Příprava na tábor, začíná prakticky hned po skončení tábora. Musí se domluvit vedoucí, i jakou budeme pořádat celotáborovou hru. Letos jsme se domluvili na úplně nové hře s názvem Skřítkové a Bubáci. Ale přišel měsíc březen a sním i ta strašná nemoc. Školy se zavřely obchody byly otevřeny jen potraviny a co teď. Nikdo nevěděl, co bude. Tak se nevědělo, jestli tábor bude nebo ne. V květnu se začali otevírat školy ale jen pro první stupeň. Začali jsme doufat, že snad budeme moci odjet na tábor. Vláda i hygiena nakonec tábory povolila ale s velkými hygienickými nařízeními. Tak jsem začala volat rodičům   že se na tábor pojede. Musely se sehnat roušky a desinfekce. S tím mě pomohl jak primátor města, tak i hejtman. A ještě se musela nechat udělat cedule, že do prostoru tábora nikdo nesmí. Na toto bylo strašně málo času ale vše se stihlo jak připravit celotáborovou hru tak i hygienické požadavky.

A teď letos jsme měli i přes různé nařízení a překážka celkem 35 dětí ve věku 5 – 16 let.

Letos jsme nemohli uskutečnit žádný celodenní výlet a jen jedno odpoledne jsme šli se podívat do Jilemnice. Při zpáteční cestě jsme jeli všichni na tábor vlakem. Výlet se všem líbil.

Letos za námi podle nařízení hygieny do tábora nikdo nesmě .

Jinak bych chtěla poděkovat za peníze  které KV KSČM poskytlo na tábor a to 40.000,-Kč a ještě 0V KSČM Ústí n/L 5000 Kč. I přesto byl poukaz na tábor za 5.400,-Kč.

 A co na závěr. Všichni byli na táboře spokojeni a příští na 99% tábor nebude. Bude tom velká škoda hlavně pro děti je to totiž bezva skupina. Ale uvidí se, jak to vše dopadne?

                                                                           Jana Vlková - hlavní vedoucí tábora

Image Image Image Image Image

Image

 

Výroční stranická jednání, okresní a krajské konference, až po celostátní sjezd KSČM v roce 2020.

Máme zde již na dohled podzimní počasí a to je čas, kdy máme naplánovanou celou kampaň výročních stranických jednání, okresní a krajské konference zakončené XI. sjezdem KSČM v dubnu 2020.

Již na poradách s předsedy základních organizací a vedoucích stranických skupin jsme si říkali, na co se máme zaměřit a tak jen pro zopakování.

Zvolíme nové předsedy, vedoucí stranických skupin, výbory základních organizací, delegáty na okresní konferenci KSČM.

Projednáme a schválíme předložené kádrové návrhy na členy pléna OV KSČM, okresní revizní komisi, okresní rozhodčí komisi. Dáme návrhy na předsedu, místopředsedu OV KSČM, předsedu okresní revizní a okresní rozhodčí komise, 3 členy krajského výboru KSČM, popřípadě členy krajské revizní a rozhodčí komise. Dále návrhy na členy ÚV KSČM za okres a popřípadě návrh na člena VV ÚV KSČM za Ústecký kraj.

Dále doporučíme k projednání okresní konferenci KSČM delegáty na krajskou konferenci, delegáty na XI. sjezd KSČM za náš okres. Nesmím zapomenout na nutnost projednání připomínek a námětů k našim Stanovám a krátkodobému a dlouhodobého programu KSČM pro projednání na XI. sjezdu KSČM. To jsou stranické věci, které projednáme, schválíme, nebo doporučíme na výročních schůzích a po té projednáme a schválíme na okresní konferenci OV KSČM v prosinci 2019.

Čeká nás velice důležitý úkol ohledně voleb do krajského zastupitelstva na podzim v roce 2020. Na výročních jednáních základních organizací a stranických skupin musíme připravit dostatečný počet návrhů na kandidátní listiny pro krajské volby za náš okres. Při výběru kandidátů bychom se měli držet docela osvědčených zásad, že minimálně první polovinu kandidátky tvoří ti, kteří jsou ochotni a schopni náročnou funkci krajského zastupitele vykonávat. A ti, kteří jsou ochotni se zapsat na kandidátku jako výraz pomoci KSČM. Samozřejmě, když nám to bude umožněno, se počítá s tím, že zvolení zastupitelé a kandidáti s kandidátní listiny budou zapojeni do práce ve výborech a komisích Ústeckého kraje.

Samozřejmě tak jak je schváleno plénem OV KSČM v politicko-organizačním zabezpečení, se nevyhneme zhodnocení výsledků své práce od posledního jednání výročních členských schůzí. Nutné zhodnotit, jak se nám podařilo stanovené úkoly naplnit, kde spatřujeme rezervy ve své činnosti. Je nutné jasně si říci, jak budeme naplňovat stanovené úkoly pro nejbližší období v souvislosti s přípravou a zajištěním konání XI. sjezdu KSČM a krajských voleb na podzim 2020. Též je nutno zkontrolovat a upřesnit členskou základnu v jednotlivých ZO KSČM a stranických skupinách, projednat přijímání nových členů do KSČM s tím, že je nutno hledat cesty pro zvýšení přijímání nových členů do KSČM. Zhodnotit hospodaření ZO KSČM a stranických skupin za uplynulé období včetně provedení kontroly placení příspěvků a sjezdových známek.

Čekají nás nelehké úkoly, které musíme v roce 2019 a 2020 zabezpečit a zajistit. Pevně věřím, že společnými silami se těchto úkolů se ctí zhostíme a zabezpečíme je.

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM v Ústí nad Labem.

Informace o práci předsedy Finančního výboru zastupitelstva města Ústí nad Labem za 1. pololetí 2019

 

Výbor zastupitelstva města Ústí nad Labem se dle schváleného plánu práce na I. pololetí roku 2019 scházel pravidelně, každý měsíc.

Na těchto jednáních byly předloženy a schváleny administrativní materiály, byl schválen Statut Finančního výboru, Jednací řád Finančního výboru a jmenována tajemnice Finančního výboru.

Také na těchto jednáních výboru byly projednány tyto materiály – Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019, včetně Střednědobého výhledu do roku 2021 za účasti primátora města a 1. náměstkyně primátora. Tento materiál byl doporučen k projednání a schválení Zastupitelstvu města.

Schválili jsme plán práce Finančního výboru na 1. pololetí roku 2019 a v měsíci červnu byl tento plán práce vyhodnocen. Dále byl schválen plán práce na 2. pololetí roku 2019.

Na každém zasedání se projednává informace vedoucího finančního odboru k rozpočtu roku 2019. Na zasedání výboru jsme se také zaměřili na projednávání stavu hospodaření v příspěvkové organizaci Městské služby za účasti ředitelky této organizace. Dále je za účasti vedoucího právního odboru nemalá pozornost věnována, projednávání soudních sporů města, přehled o těchto sporech a v jaké fázi se nacházejí.

Po projednání v Zastupitelstvu města byla Finančnímu výboru schválena možnost, provedení kontroly v příspěvkových organizacích města a to Muzeu města Ústí nad Labem, Činoherním studiu města Ústí nad Labem, které byly provedeny a projednány na zasedání finančního výboru za účasti ředitelů těchto příspěvkových organizací a ekonomů.

V plánu práce na druhé pololetí zabezpečíme projednání plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2019, návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2020, včetně přijetí stanoviska pro Zastupitelstvo města, které to bude na podzim projednávat. Dále bylo zářijové zastupitelstvo požádáno o dání souhlas k provedení kontroly Finančním výborem v dalších dvou příspěvkových organizacích, které se uskuteční do konce roku 2019. Nadále budeme projednávat stav soudních sporů města a průběžný stav hospodaření města Ústí nad Labem.

Pavel Vodseďálek,

zastupitel KSČM v Zastupitelstvu města, předseda Finančního výboru města

 

složení finančního výboru:

předseda:

Pavel Vodseďálek

tajemník:

Bc. Lucie Guerrerová, FO

člen:

Ing. Martin Mata
Ing. Lucie Gerychová
Mgr. Ing. Vít Klein, Ph.D. 
Ing. Jaroslava Šamsová
Ing. Eva Outlá
Mgr. Michal Neustupa

Informace ze 4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem.

konaného dne 15. 4. 2019.

 

V pondělí 15. dubna 2019 se uskutečnilo 4. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. Jako první bod jednání byl věnován Strategickému rámci udržitelné městské mobility. Tento dokument je podmiňující pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů ESIF pro města nad 50 tisíc obyvatel a je vyžadován Evropskou komisí. Jde o trvale udržitelný rozvoj dopravního systému města a jejich kooperace na celém území města. Tento dokument byl schválen včetně akčního plánu a udržitelnost městské mobility.

Dalším bodem jednání byl materiál k ocenění Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. s tímto bodem jsme nesouhlasili. Byl podmiňován možností odprodeje pro energetickou společnost. Pozměňovací návrh k možnosti vypuštění odstavce o možném odprodeji se vládnoucí koalice vyjádřila záporně tak jsme pro toto usnesení nehlasovali. Hlasování dopadlo 19 hlasů vládnoucí koalice pro, 14 zastupitelů se zdrželo a mi dva (já a Honza Janeček) jsme byli proti.

Dalšími body jednání Zastupitelstva byly materiály o poskytnutí dotací v oblasti kultury v oblasti volno-časových aktivit činnosti dětí a mládeže do 18. let, / pro Junák- český skaut, středisko Šíp Neštěmice, Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, Pionýr z. s. - Pionýrská skupina Dravci a YMCA Ústí nad Labem/.

Dále poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „ Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ / celkem 14. akcí během celého roku 2019/.

Dále poskytnutí dotace pro „ Lodní dopravu v roce 2019“ pro převozní lodě Marie a také dodatek ke Smlouvě k zabezpečování půl Maratonu v Ústí nad Labem.

Všechny tyto materiály byly schváleny i našimi hlasy.

Poté se také projednávaly další materiály ke změně Integrované strategie Ústecko – chomutovské aglomerace. Jedná se o možnost čerpání přes 2,15 mld. Kč pro různé žadatele z pěti operačních programů EU a realizaci integrovaných projektů. Tento materiál jsme podpořili. Celkové hlasování proběhlo 30 zastupitelů pro a 3 zastupitelé se zdrželi.

Po té byl blok prodejů, odkupů a darování pozemků v lokalitě Božtěšice. Projednáno a schváleno. 28 hlasů pro 1 proti 6 se zdrželo.

Dále bod darování pozemků v katastru Skorotice, v nové výstavbě rodinných domků na pozemcích soukromého investor, který předal městu silnice, chodníky, veřejné osvětlení do správy měst. Ještě vše není dobudováno, ale žije tady již 80 domácností v rodinných domcích a silnice, chodníky, osvětlování nebylo udržováno. Byla sepsána petice, aby to měst převzalo, i když pan podnikatel to nemá dobudováno a plno parcel na rodinné domky není ještě obsazeno. Po dlouhé diskusi a snaze změnit usnesení až to bude „dobudováno“ ať to předá městu, žádné z pozměňovacích návrhů nebyly přijaty. Takže pozemky na konec byly přebrány. Hlasování 20 pro 8 se zdrželo a 7 hlasů bylo proti. Vládnoucí koalice toto usnesení prohlašovala, naši zastupitelé se zdrželi hlasování.

Nebyly odkoupeny pozemky od ČD a.s. v takové výši, jak dráhy navrhovaly. Bylo uloženo vedení města dále jednat o ceně těchto pozemků.

Dále schválen prodej pozemků na Klíši, který vznikl při převodu digitalizace map.

Dále byl schválen bod na poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2019. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro. Bylo schváleno pověření Finančního výboru ZM kontrolou v Činoherním studio Ústí nad Labem a Muzea města. Poté proběhla diskuze v bodu různé k problémům města.

Pavel Vodseďálek, zastupitel města Ústí nad Labem.

 

Informace z 2. a 3. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem.

konaného dne 17.12 2018 a 18. 2. 2019.

Na 2. zasedání bylo projednáno toto:

Personální změny v některých orgánech obchodních společností dle sestavení koaliční vlády města Ústí nad Labem. Projednán návrh na neuvolněného náměstka primátora Mgr. Martina Ševcovice pro oblast školství. Náš klub tento návrh nepodpořil z důvodů, že nadále zůstává ředitelem ZŠ a byli jsme přesvědčeni, že tento náměstek by měl být plně uvolněn pro tuto funkci.

Projednány a za naší podpory schváleny ekonomické věci a to:

 • Rozpočtová opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2018

 • Rozpočet Magistrátu pro rok 2019 a středně dobí výhled rozpočtu do roku 2021

 • rozpočtová opatření k úhradě společnosti PK REAL s.r.o v likvidaci za prohraný soudní spor k doplatku této společnosti za Sektorové centrum Severní Terasa.

Dále bylo projednáno a námi podpořeno poskytnutí dotací v oblasti kultury pro Galerii Emila Filly na rok 2018. Dále poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – Preferované sporty 2019 FK Ústí n. L. - mládež, Fotbalový klub Ústí nad Labem, HC Slovan Ústí nad Labem spolek, Hokej Ústí n. L. s.r.o., Basketbalový klub Ústí n. L. z.s. - mládež, Basketbalový klub Ústí n. L. a.s. - dospělí, SK Volejbal Ústí n. L. z.s. - mládež, SK Volejbal Ústí n. L., z.s. - dospělí, Florbal Ústí z.s. - mládež a dospělí.

Byla též poskytnuta návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro rok 2019.

Dále řada materiálů k nabytí pozemků, odkup, prodej dle jednotlivých žádostí.

Všechny tyto materiály byly schváleny i za naší podpory.

Na 3. zasedání bylo projednáno toto:

Schváleny odměny předsedům a členům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2018. Změna v obsazení Finančního výboru ZM.

Mělo být projednáno ocenění a prodej Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. - z naší strany vysloven nesouhlas. Po řadě výtek a kritiky primátor tento bod stah z jednání a bude jej projednávat s jednotlivými kluby.

Předložen materiál - pověření zastupitele přípravou koncepce utvoření „ Kanceláře architektury města „ - náš klub tento návrh nepodpořil, z důvodů vzniku nového odboru na magistrátě za velké finanční prostředky. Náš návrh byl posílit Územní plán města o dva až tři architekty a ať to funguje takto. Ostatní kluby to schválili 27 hlasy pro a 6 zastupitelů se zdrželo. Byla určena zastupitelka města Ing. Eva Fialová pro projednávání územně plánovacích dokumentací města Ústí nad Labem.

Ekonomické oblasti:

 • Byla přijata rozpočtová opatření – zapojení účelově určených a zasmluvněných finančních prostředků na přípravu a realizaci investic.

 • Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2019 – Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

 • Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu města Ústí nad Labem v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace – Mezinárodní galavečer profesionálního boxu. 

 • Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. - Předfinancování zahraničního projektu.

 • Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s.r.o. - částečná úhrada nákladů „mzdové prostředky na rok 2019 včetně odvodů“.

 • Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 2019 – na celoroční provoz.

 • Rozpočtové opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2018.

 • Rozpočtové opatření odboru dopravy – údržba a opravy místních organizací

 • Odkoupení bytového domu 1. máje v k.ú. Krásné Březno do majetku města.

 • Prominutí vyměřené smluvní pokuty Basketbalovému klubu Ústí nad Labem z.s., - pozdní vyúčtování peněz z projektu, dotace přišla s EU po termínu.

Všechny tyto materiály byly projednány a schválené včetně podpory našich zastupitelů k jejich schválení.

Pavel Vodseďálek - zastupitel a předseda klubu zastupitelů KSČM

 

Image​​