SLOUPEK emeritního HEJTMANA

Nová koalice začala tím, co sama kritizovala

Uteklo to, uteklo, čtyři roky v osmém patře, osm let v sedmém patře. Poznal jsem mnoho lidí, snažil jsem se držet hesla nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Díky Ústeckému kraji jsem se podíval i do světa. A to jsem využil minima pozvání. Ale nedá se na to zapomenout Peking, Soul, Pusan, Vladimír, Dubaj, Ostróda, Užhorod, Helsinky, Brusel, Drážďany, Berlín, Žilina, Štrasburk, Mogylev, Novi Sad, Vršac, Milano, Vaduz. To není chlubení, znám mnoho lidí, kteří jezdí po světě několikrát za rok a některá moje místa by jim nestála ani za zastávku. Ale poznal jsem křížem krážem náš Ústecký kraj, obrovské množství lidí. Říká se, nechlub se, kolik Tě zdraví lidí ve funkci, počkej kolik Tě pozdraví až v ní nebudeš. Loučilo se jich hodně, uvidíme až je potkám. Ano měl jsem své fandy, ale i své kritiky. Celkem pravidelně mě kritizovali pánové Zíbner, Bilský, Šír či Šenfeld. Tedy z těch, co se hlásí ke komunistické straně. Asi největší hřích bylo, že jsem funkci hejtmana přijal. Ale vše je za námi. V pátek jsem definitivně vyklidil kancelář, řadu věcí jsem si nechal na památku. Nejen můj odbor, ale řada dalších zaměstnanců se se mnou hezky rozloučila.  A v pondělí bylo ustavující zasedání nového zastupitelstva. Ráno jsem vrátil služební auto, počítač, služební karty a klíče od kanceláře. Zasedání jsem absolvoval celé. Náš malý klub byl ještě menší, Jaromír Kohlíček byl omluven. Na základě povolebních jednání, kdy s námi z koalice vlastně nikdo nejednal, nebyla šance na žádné funkce. Při volbě hejtmana hlasovali mimo koalice ještě okamurovci, chtěli předsedu kontrolního výboru a Radek Černý, který ho měl údajně také slíbený. Novému hejtmanovi Janu Schillerovi jsem předal hejtmanský řetěz, cena 250 tisíc a bude ho mít zapsaný na kartě jako já. Ale výbor rozhodly jiné hry a předsedu kontrolního výboru dostali piráti. Vyřazeni tak byli nejsilnější opoziční STAN. Smutnou postavou byl nový náměstek  Jiří Kulhánek (ODS). Největší kritik vedení v minulém zastupitelstvu. Nechal se zvolit hlasy koalice za neuvolněného náměstka a také členem sociálního výboru. To nemá logiku, jednání by se měl účastnit automaticky. Důležitou sociální oblast bude řídit z kadaňské radnice za 71 914 korun, jak bylo schváleno. Samozřejmě plat starosty je mimo. Mělo by to být obráceně, uvolněný náměstek a neuvolněný starosta. Pan Kulhánek celou dobu kritizoval, že jsme měli moc uvolněných zastupitelů, nová koalice má o jednoho navíc. Uvidíme, jak bude opozice schopna spolupracovat. Slyšet byl STAN, Lepší sever a náš Jaroslav Komínek. Na zasedání seděli zastupitelé podle abecedy, na dalších to bude podle klubů, Tak uvidíme příště.        Oldřich Bubeníček

Image

 

Zamyšlení nad letním dětským táborem pod názvem

 SKŘÍTKOVÉ A BUBÁCI 

5. 7. – 17. 7. 2020 v Horní Sytové

 

Jak bývá už řadu let v čase prázdnin, OV KSČM Ústí nad Labem pod vedením Jany Vlková pořádá letní tábor pro děti a to plných 14 dní.

Tábor byl letos na stejném místě jako v předcházejícím roce na krásném místě v Horní Sytové i s koupáním v Jizeře ale voda je studená je to totiž v podkrkonoší nedaleko Jilemnice.

 Na tábor jsme odjížděli 5. července v ranních hodinách ve složení vedoucích Eliška Karníčková, Soňa Pulerová, Kateřina Pilníková , Vojtěch Filáček a já.  Na tábor jsme přijeli až k obědu.  Vedoucí Kačka a Vojta jsou vedoucí již z dětí, kteří se mnou jezdí už od  6 let  Vojta měl čerstvě po maturitě  dopadla dobře chystá se na vysokou školu a Kačka se bude na maturitu připravovat příští rok Chtěla by se dostat na vysokou školu obor psychologie

Příprava na tábor, začíná prakticky hned po skončení tábora. Musí se domluvit vedoucí, i jakou budeme pořádat celotáborovou hru. Letos jsme se domluvili na úplně nové hře s názvem Skřítkové a Bubáci. Ale přišel měsíc březen a sním i ta strašná nemoc. Školy se zavřely obchody byly otevřeny jen potraviny a co teď. Nikdo nevěděl, co bude. Tak se nevědělo, jestli tábor bude nebo ne. V květnu se začali otevírat školy ale jen pro první stupeň. Začali jsme doufat, že snad budeme moci odjet na tábor. Vláda i hygiena nakonec tábory povolila ale s velkými hygienickými nařízeními. Tak jsem začala volat rodičům   že se na tábor pojede. Musely se sehnat roušky a desinfekce. S tím mě pomohl jak primátor města, tak i hejtman. A ještě se musela nechat udělat cedule, že do prostoru tábora nikdo nesmí. Na toto bylo strašně málo času ale vše se stihlo jak připravit celotáborovou hru tak i hygienické požadavky.

A teď letos jsme měli i přes různé nařízení a překážka celkem 35 dětí ve věku 5 – 16 let.

Letos jsme nemohli uskutečnit žádný celodenní výlet a jen jedno odpoledne jsme šli se podívat do Jilemnice. Při zpáteční cestě jsme jeli všichni na tábor vlakem. Výlet se všem líbil.

Letos za námi podle nařízení hygieny do tábora nikdo nesmě .

Jinak bych chtěla poděkovat za peníze  které KV KSČM poskytlo na tábor a to 40.000,-Kč a ještě 0V KSČM Ústí n/L 5000 Kč. I přesto byl poukaz na tábor za 5.400,-Kč.

 A co na závěr. Všichni byli na táboře spokojeni a příští na 99% tábor nebude. Bude tom velká škoda hlavně pro děti je to totiž bezva skupina. Ale uvidí se, jak to vše dopadne?

                                                                           Jana Vlková - hlavní vedoucí tábora

Image Image Image Image Image

Image

 

Výroční stranická jednání, okresní a krajské konference, až po celostátní sjezd KSČM v roce 2020.

Máme zde již na dohled podzimní počasí a to je čas, kdy máme naplánovanou celou kampaň výročních stranických jednání, okresní a krajské konference zakončené XI. sjezdem KSČM v dubnu 2020.

Již na poradách s předsedy základních organizací a vedoucích stranických skupin jsme si říkali, na co se máme zaměřit a tak jen pro zopakování.

Zvolíme nové předsedy, vedoucí stranických skupin, výbory základních organizací, delegáty na okresní konferenci KSČM.

Projednáme a schválíme předložené kádrové návrhy na členy pléna OV KSČM, okresní revizní komisi, okresní rozhodčí komisi. Dáme návrhy na předsedu, místopředsedu OV KSČM, předsedu okresní revizní a okresní rozhodčí komise, 3 členy krajského výboru KSČM, popřípadě členy krajské revizní a rozhodčí komise. Dále návrhy na členy ÚV KSČM za okres a popřípadě návrh na člena VV ÚV KSČM za Ústecký kraj.

Dále doporučíme k projednání okresní konferenci KSČM delegáty na krajskou konferenci, delegáty na XI. sjezd KSČM za náš okres. Nesmím zapomenout na nutnost projednání připomínek a námětů k našim Stanovám a krátkodobému a dlouhodobého programu KSČM pro projednání na XI. sjezdu KSČM. To jsou stranické věci, které projednáme, schválíme, nebo doporučíme na výročních schůzích a po té projednáme a schválíme na okresní konferenci OV KSČM v prosinci 2019.

Čeká nás velice důležitý úkol ohledně voleb do krajského zastupitelstva na podzim v roce 2020. Na výročních jednáních základních organizací a stranických skupin musíme připravit dostatečný počet návrhů na kandidátní listiny pro krajské volby za náš okres. Při výběru kandidátů bychom se měli držet docela osvědčených zásad, že minimálně první polovinu kandidátky tvoří ti, kteří jsou ochotni a schopni náročnou funkci krajského zastupitele vykonávat. A ti, kteří jsou ochotni se zapsat na kandidátku jako výraz pomoci KSČM. Samozřejmě, když nám to bude umožněno, se počítá s tím, že zvolení zastupitelé a kandidáti s kandidátní listiny budou zapojeni do práce ve výborech a komisích Ústeckého kraje.

Samozřejmě tak jak je schváleno plénem OV KSČM v politicko-organizačním zabezpečení, se nevyhneme zhodnocení výsledků své práce od posledního jednání výročních členských schůzí. Nutné zhodnotit, jak se nám podařilo stanovené úkoly naplnit, kde spatřujeme rezervy ve své činnosti. Je nutné jasně si říci, jak budeme naplňovat stanovené úkoly pro nejbližší období v souvislosti s přípravou a zajištěním konání XI. sjezdu KSČM a krajských voleb na podzim 2020. Též je nutno zkontrolovat a upřesnit členskou základnu v jednotlivých ZO KSČM a stranických skupinách, projednat přijímání nových členů do KSČM s tím, že je nutno hledat cesty pro zvýšení přijímání nových členů do KSČM. Zhodnotit hospodaření ZO KSČM a stranických skupin za uplynulé období včetně provedení kontroly placení příspěvků a sjezdových známek.

Čekají nás nelehké úkoly, které musíme v roce 2019 a 2020 zabezpečit a zajistit. Pevně věřím, že společnými silami se těchto úkolů se ctí zhostíme a zabezpečíme je.

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM v Ústí nad Labem.

Informace o práci předsedy Finančního výboru zastupitelstva města Ústí nad Labem za 1. pololetí 2019

 

Výbor zastupitelstva města Ústí nad Labem se dle schváleného plánu práce na I. pololetí roku 2019 scházel pravidelně, každý měsíc.

Na těchto jednáních byly předloženy a schváleny administrativní materiály, byl schválen Statut Finančního výboru, Jednací řád Finančního výboru a jmenována tajemnice Finančního výboru.

Také na těchto jednáních výboru byly projednány tyto materiály – Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019, včetně Střednědobého výhledu do roku 2021 za účasti primátora města a 1. náměstkyně primátora. Tento materiál byl doporučen k projednání a schválení Zastupitelstvu města.

Schválili jsme plán práce Finančního výboru na 1. pololetí roku 2019 a v měsíci červnu byl tento plán práce vyhodnocen. Dále byl schválen plán práce na 2. pololetí roku 2019.

Na každém zasedání se projednává informace vedoucího finančního odboru k rozpočtu roku 2019. Na zasedání výboru jsme se také zaměřili na projednávání stavu hospodaření v příspěvkové organizaci Městské služby za účasti ředitelky této organizace. Dále je za účasti vedoucího právního odboru nemalá pozornost věnována, projednávání soudních sporů města, přehled o těchto sporech a v jaké fázi se nacházejí.

Po projednání v Zastupitelstvu města byla Finančnímu výboru schválena možnost, provedení kontroly v příspěvkových organizacích města a to Muzeu města Ústí nad Labem, Činoherním studiu města Ústí nad Labem, které byly provedeny a projednány na zasedání finančního výboru za účasti ředitelů těchto příspěvkových organizací a ekonomů.

V plánu práce na druhé pololetí zabezpečíme projednání plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2019, návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2020, včetně přijetí stanoviska pro Zastupitelstvo města, které to bude na podzim projednávat. Dále bylo zářijové zastupitelstvo požádáno o dání souhlas k provedení kontroly Finančním výborem v dalších dvou příspěvkových organizacích, které se uskuteční do konce roku 2019. Nadále budeme projednávat stav soudních sporů města a průběžný stav hospodaření města Ústí nad Labem.

Pavel Vodseďálek,

zastupitel KSČM v Zastupitelstvu města, předseda Finančního výboru města

 

složení finančního výboru:

předseda:

Pavel Vodseďálek

tajemník:

Bc. Lucie Guerrerová, FO

člen:

Ing. Martin Mata
Ing. Lucie Gerychová
Mgr. Ing. Vít Klein, Ph.D. 
Ing. Jaroslava Šamsová
Ing. Eva Outlá
Mgr. Michal Neustupa

Informace ze 4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem.

konaného dne 15. 4. 2019.

 

V pondělí 15. dubna 2019 se uskutečnilo 4. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. Jako první bod jednání byl věnován Strategickému rámci udržitelné městské mobility. Tento dokument je podmiňující pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů ESIF pro města nad 50 tisíc obyvatel a je vyžadován Evropskou komisí. Jde o trvale udržitelný rozvoj dopravního systému města a jejich kooperace na celém území města. Tento dokument byl schválen včetně akčního plánu a udržitelnost městské mobility.

Dalším bodem jednání byl materiál k ocenění Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. s tímto bodem jsme nesouhlasili. Byl podmiňován možností odprodeje pro energetickou společnost. Pozměňovací návrh k možnosti vypuštění odstavce o možném odprodeji se vládnoucí koalice vyjádřila záporně tak jsme pro toto usnesení nehlasovali. Hlasování dopadlo 19 hlasů vládnoucí koalice pro, 14 zastupitelů se zdrželo a mi dva (já a Honza Janeček) jsme byli proti.

Dalšími body jednání Zastupitelstva byly materiály o poskytnutí dotací v oblasti kultury v oblasti volno-časových aktivit činnosti dětí a mládeže do 18. let, / pro Junák- český skaut, středisko Šíp Neštěmice, Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, Pionýr z. s. - Pionýrská skupina Dravci a YMCA Ústí nad Labem/.

Dále poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „ Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ / celkem 14. akcí během celého roku 2019/.

Dále poskytnutí dotace pro „ Lodní dopravu v roce 2019“ pro převozní lodě Marie a také dodatek ke Smlouvě k zabezpečování půl Maratonu v Ústí nad Labem.

Všechny tyto materiály byly schváleny i našimi hlasy.

Poté se také projednávaly další materiály ke změně Integrované strategie Ústecko – chomutovské aglomerace. Jedná se o možnost čerpání přes 2,15 mld. Kč pro různé žadatele z pěti operačních programů EU a realizaci integrovaných projektů. Tento materiál jsme podpořili. Celkové hlasování proběhlo 30 zastupitelů pro a 3 zastupitelé se zdrželi.

Po té byl blok prodejů, odkupů a darování pozemků v lokalitě Božtěšice. Projednáno a schváleno. 28 hlasů pro 1 proti 6 se zdrželo.

Dále bod darování pozemků v katastru Skorotice, v nové výstavbě rodinných domků na pozemcích soukromého investor, který předal městu silnice, chodníky, veřejné osvětlení do správy měst. Ještě vše není dobudováno, ale žije tady již 80 domácností v rodinných domcích a silnice, chodníky, osvětlování nebylo udržováno. Byla sepsána petice, aby to měst převzalo, i když pan podnikatel to nemá dobudováno a plno parcel na rodinné domky není ještě obsazeno. Po dlouhé diskusi a snaze změnit usnesení až to bude „dobudováno“ ať to předá městu, žádné z pozměňovacích návrhů nebyly přijaty. Takže pozemky na konec byly přebrány. Hlasování 20 pro 8 se zdrželo a 7 hlasů bylo proti. Vládnoucí koalice toto usnesení prohlašovala, naši zastupitelé se zdrželi hlasování.

Nebyly odkoupeny pozemky od ČD a.s. v takové výši, jak dráhy navrhovaly. Bylo uloženo vedení města dále jednat o ceně těchto pozemků.

Dále schválen prodej pozemků na Klíši, který vznikl při převodu digitalizace map.

Dále byl schválen bod na poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2019. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro. Bylo schváleno pověření Finančního výboru ZM kontrolou v Činoherním studio Ústí nad Labem a Muzea města. Poté proběhla diskuze v bodu různé k problémům města.

Pavel Vodseďálek, zastupitel města Ústí nad Labem.

 

Informace z 2. a 3. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem.

konaného dne 17.12 2018 a 18. 2. 2019.

Na 2. zasedání bylo projednáno toto:

Personální změny v některých orgánech obchodních společností dle sestavení koaliční vlády města Ústí nad Labem. Projednán návrh na neuvolněného náměstka primátora Mgr. Martina Ševcovice pro oblast školství. Náš klub tento návrh nepodpořil z důvodů, že nadále zůstává ředitelem ZŠ a byli jsme přesvědčeni, že tento náměstek by měl být plně uvolněn pro tuto funkci.

Projednány a za naší podpory schváleny ekonomické věci a to:

 • Rozpočtová opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2018

 • Rozpočet Magistrátu pro rok 2019 a středně dobí výhled rozpočtu do roku 2021

 • rozpočtová opatření k úhradě společnosti PK REAL s.r.o v likvidaci za prohraný soudní spor k doplatku této společnosti za Sektorové centrum Severní Terasa.

Dále bylo projednáno a námi podpořeno poskytnutí dotací v oblasti kultury pro Galerii Emila Filly na rok 2018. Dále poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – Preferované sporty 2019 FK Ústí n. L. - mládež, Fotbalový klub Ústí nad Labem, HC Slovan Ústí nad Labem spolek, Hokej Ústí n. L. s.r.o., Basketbalový klub Ústí n. L. z.s. - mládež, Basketbalový klub Ústí n. L. a.s. - dospělí, SK Volejbal Ústí n. L. z.s. - mládež, SK Volejbal Ústí n. L., z.s. - dospělí, Florbal Ústí z.s. - mládež a dospělí.

Byla též poskytnuta návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro rok 2019.

Dále řada materiálů k nabytí pozemků, odkup, prodej dle jednotlivých žádostí.

Všechny tyto materiály byly schváleny i za naší podpory.

Na 3. zasedání bylo projednáno toto:

Schváleny odměny předsedům a členům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2018. Změna v obsazení Finančního výboru ZM.

Mělo být projednáno ocenění a prodej Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. - z naší strany vysloven nesouhlas. Po řadě výtek a kritiky primátor tento bod stah z jednání a bude jej projednávat s jednotlivými kluby.

Předložen materiál - pověření zastupitele přípravou koncepce utvoření „ Kanceláře architektury města „ - náš klub tento návrh nepodpořil, z důvodů vzniku nového odboru na magistrátě za velké finanční prostředky. Náš návrh byl posílit Územní plán města o dva až tři architekty a ať to funguje takto. Ostatní kluby to schválili 27 hlasy pro a 6 zastupitelů se zdrželo. Byla určena zastupitelka města Ing. Eva Fialová pro projednávání územně plánovacích dokumentací města Ústí nad Labem.

Ekonomické oblasti:

 • Byla přijata rozpočtová opatření – zapojení účelově určených a zasmluvněných finančních prostředků na přípravu a realizaci investic.

 • Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2019 – Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

 • Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu města Ústí nad Labem v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace – Mezinárodní galavečer profesionálního boxu. 

 • Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. - Předfinancování zahraničního projektu.

 • Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s.r.o. - částečná úhrada nákladů „mzdové prostředky na rok 2019 včetně odvodů“.

 • Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 2019 – na celoroční provoz.

 • Rozpočtové opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2018.

 • Rozpočtové opatření odboru dopravy – údržba a opravy místních organizací

 • Odkoupení bytového domu 1. máje v k.ú. Krásné Březno do majetku města.

 • Prominutí vyměřené smluvní pokuty Basketbalovému klubu Ústí nad Labem z.s., - pozdní vyúčtování peněz z projektu, dotace přišla s EU po termínu.

Všechny tyto materiály byly projednány a schválené včetně podpory našich zastupitelů k jejich schválení.

Pavel Vodseďálek - zastupitel a předseda klubu zastupitelů KSČM

 

Image​​