Zamyšlení lídra kandidátky KSČM pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje

 

Žijeme v kraji natolik rozmanitém, že je až s podivem, jak vše k sobě ladí, vzájemně se doplňuje a utváří  jedinečnou harmonii. Na jedné straně vidíme průmysl, který je stěžejní energetickou hnací silou našeho regionu, na straně druhé nelze přehlédnout krásu a rozmanitost zdejší přírody a bohatost kulturních památek. Abychom mohli v tomto kraji všichni vést spokojený a plnohodnotný život, je potřeba neustále usilovat o jeho rozvoj.

Co se týče přírody, zde se musí naše úsilí zaměřit na dopady klimatických změn a vytvářet projekty, které jim budou předcházet. Mám na mysli především zvýšenou péči o ochranu krajiny, vody, půdy a lesů. V odpadovém hospodářství se zasadit o lepší propracovanost v nakládání s odpadem se zaměřením na výstavbu moderních třídíren, tak aby se odpad stal znovu surovinou a ne skvělým byznysem pro pár vyvolených.

Kvalita života člověka je ve velkém měřítku ovlivněna také zdravotní a sociální péčí.  V této oblasti je potřeba zejména zvýšit důraz na posílení terénních sociálních služeb pro seniory a hendikepované osoby. Neméně důležité je zajištění stabilizace zdravotních pracovníků, například poskytováním kvalitního služebního bydlení za regulované nájemné, a to jak ve městě, tak i na venkově. Chtěli bychom rovněž zastavit privatizaci a likvidaci zdravotnických zařízení zejména v malých obcích.

Nadále se budeme věnovat zkvalitnění veřejné dopravy, vyhovující návaznosti spojů, promyšlenému vytváření dopravních staveb a oprav. Řidičům je třeba vytvořit lepší podmínky pro výkon jejich povolání nákupem kvalitních autobusů a tím zlepšit také komfort pro cestující.

V našem kraji se chceme zaměřit na výstavbu bytových domů obecních i družstevních z veřejných prostředků s dostupnou výší nájemného. Dostupné bydlení je zejména pro mladé lidi důležité při zakládání rodiny. Podporou místních samospráv je třeba vytvářet podmínky pro zastavení vylidňování venkova a zatraktivnění života zde. Jednou z mnoha věcí, jak toho lze dosáhnout, je podpora všech potřebných služeb pro občany, možnost společenského a kulturního vyžití.

Jednou z dalších priorit KSČM je maximální podpora veřejného školství s důrazem na zvýšení kvality výuky s rozvojem oborů, které velmi chybí na trhu práce. Dále zajištění rovných podmínek pro přístup ke vzdělání pro všechny a to dle talentu žáka a ne podle finančních dispozic rodičů.  Společně s firmami a podniky je třeba vytvářet sérii zajímavých stipendií pro žáky učňovských oborů, aby nedošlo k jejich zániku a řemeslo se nestalo podřadným povoláním.

Budeme podporovat poctivou a hospodárnou správu veřejného majetku ve prospěch všech občanů a zamezovat jeho rozkrádání a rozprodávání do cizích rukou.  Chceme být nápomocni lokální ekonomice a regionálním výrobcům, kterým chceme umožnit prosazení se na trhu a tak zajistit znovuobnovení soběstačnosti.

Pod naším vedením chceme v kraji nadále spolupracovat a podporovat složky IZS, zajistit zkvalitnění jejich práce investicemi do vybavení a prostředků. Iniciativně se chceme zasadit o vyvolání jednání s vládou a zajistit kompenzace členům zásahových jednotek JSDH obcí za jejich činnost. Dále budeme usilovat o spolupráci na zajištění plného početního stavu Policie ČR, tak aby se všichni občané mohli cítit bezpečně.

S ohledem na venkov se zaměříme na podporu zemědělců, včelařů, rybářů, chovatelů a pěstitelů, kterým bychom chtěli dát k dispozici znovuotevření zajímavých a jednoduchých dotačních titulů na podporu jejich činnosti. Jsou to totiž právě tito lidé, kteří s mnoha dalšími pomáhají utvářet onen jedinečný a neopakovatelný ráz krajiny a tím i celého našeho Ústeckého kraje, ve kterém se všichni chceme cítit dobře a bezpečně, prožívat zde důstojný a kvalitní život. Proto je zde pro vás KSČM, strana, která říká -  Chceme s Vámi rozvíjet náš kraj.

 

Radek Černý, krajský zastupitel

vedoucí kandidát Ústeckého kraje 

Image

 

Výsledky doplňovacích voleb do Senátu ČR

 

Image

 

 

 

Volby do Evropského parlamentu 2019

Celková ČR

Image

Celkový Ústecký kraj

Image

Okres Ústí nad Labem

Image

Volby do obecních zastupitelstev 2018

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Image

 

Volby do parlamentu ČR 2017

Volební výsledky do PS PČR konané 20.  - 21. 10. 2017

okres Ústí nad Labem

Místo

ČSSD

Hlasy

ČSSD

%

KSČM

Hlasy

KSČM

%

ANO

Hlasy

ANO

%

SPD

Hlasy

SPD

%

Piráti

Hlasy

Piráti

%

ODS

Hlasy

ODS

%

Celý okres

3025

6.12

4425

8,96

17994

36,45

6096

12,35

4529

9,17

4681

9,48

Dolní Zálezly

3714

4,45

35

11,14

102

32,48

36

11,46

28

8,91

39

12,42

Habrovany

4

4,0

19

19,0

42

42,0

14

14,0

1

1,0

5

5,0

Homole u Panny

12

6,09

22

11,16

86

43,65

20

10,15

19

9,64

25

12,69

Chabařovice

60

5,40

105

9,45

410

36,90

151

13,59

80

7,20

109

9,81

Chlumec

122

5,93

188

9,15

786

38,26

222

10,80

175

8,51

189

9,20

Chuderov

29

5,57

36

6.92

169

32,50

67

12,88

49

9,42

84

16,15

Libouchec

55

6,11

103

11,45

311

34,59

136

15,12

75

8,34

103

11,45

M. Březno

14

6,14

15

6,57

108

47,36

26

11,40

17

7,45

27

11,84

Malečov

13

3,29

59

14,93

128

32,40

40

10,20

33

8,35

38

9,62

Petrovice

9

3,0

44

14,66

108

36,0

33

11,0

31

10,33

22

7,33

Povrly

63

6,48

89

9,15

375

38,58

122

12,55

77

7,29

86

8,48

Přestanov

11

4,82

17

7,45

92

40,35

29

12,71

17

7,45

30

13,15

Ryjice

10

7,69

18

13,84

35

26,92

33

25,38

7

5,38

8

6,15

Řehlovice

28

4,38

60

9,40

243

38,08

87

13,63

52

8,15

71

11,12

Stebno

9

3,96

27

11,89

103

45,37

37

16,29

19

8,37

11

4,84

Tašov

15

20,27

3

4,05

35

47,29

9

12,16

4

5,40

5

6,75

Telnice

9

2,38

35

9,25

162

42,85

67

17,72

34

8,99

19

5,02

Tisá

20

3,87

42

8,13

125

24,22

51

9,88

63

12,20

101

19,57

Trmice

77

8,35

96

10,41

299

32,42

143

15,50

59

6,39

47

5,09

Ústí n/L

2372

6,32

3276

8,73

13646

36,37

4540

12,10

3577

9,53

3485

9,28

V. Březno

57

5,20

65

5,93

462

42,19

151

13,78

70

6,39

117

10,68

V. Chvojno

11

2,71

48

11,85

128

31,60

69

17,03

31

7,65

44

10,86

Zubrnice

11

8,02

23

16,78

39

28,46

13

9,48

11

8,02

16

11,67

Volební priority

1

Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.

2

Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení.

3

Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.

4

Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a platy zdravotníků.

5

Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.

6

Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.

7

Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.

 

8

Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, dopravy aj. strategických odvětví do veřejného vlastnictví.

9

Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.

10

Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.

11

Řešit příčiny migrační krize. Odmítnutí vnucovaných kvót na přerozdělování běženců.

12

Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.

13

Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývaný restitucemi, přinejmenším zdanit a urychlit odluku církví od státu.

14

Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou iniciativu a zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným.

 

 

 

SLIBY VLÁDNÍ KOALICE

Zhodnocení čtyřletého období vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL

viz. vložený článek níže

Sliby vládní koalice.doc (2,63Mb)