Volby do obecních zastupitelstev 2018

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Informace k volbám do obecních zastupitelstev měst a obcí

  • Kandidátní listiny, které se v naší okresní organizaci zabezpečují, jsou tyto: Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, zastupitelstvo město – střed, zastupitelstvo Severní Terasa, zastupitelstvo Neštěmice, zastupitelstvo Střekova, zastupitelstvo Chabařovice, zastupitelstvo Chlumec, zastupitelstva Trmice, zastupitelstvo Rýdeč, zastupitelstvo Ryjice, zastupitelstvo Libouchec, zastupitelstvo Tisá, zastupitelstvo Zubrnice.

  • Zmocněnec k volbám za okres: Pavel Vodseďálek

  • Náhradník zmocněnce za okres: Jana Vlková

J A K   S E   V O L Í

V případě komunálních voleb volič obdrží jediný hlasovací lístek. Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Oprávněný volič může ve volební místnosti za zástěnou volit třemi způsoby:

  1. Volič označí jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy kandidáti voličem označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva

  2. Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi připadne jeden hlas, zakřížkovat pouze počet volených členů zastupitelstva

  3. Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere u ostatních stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Volební lístky

Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacím lístkem. Spolu s volebním lístkem najde volič v obálce i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací lístek si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti.

Kde se volí

Volby proběhnou v předem vybraných a schválených volebních místnostech, o kterých příslušné obecní úřady své voliče informují. Jedná se obvyklé místo, kde volby probíhají pokaždé. Místa jsou i napsány na obálce s volebním lístkem, který se doručuje do schránek. V případě závažného zdravotního důvodu může volič požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost – za voličem přijdou dva členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou.

Vybrané volební místnosti budou známé nejpozději 15 dnů před volbami.

Voličský průkaz

Pro volby do obecních zastupitelstev se voličské průkazy nevydávají.

Systém a pravidla komunálních voleb

Komunální volby v České republice se konají každé čtyři roky a platí poměrný volební systém. Kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev mohou registrované politické strany, politické hnutí či koalice. Dále pak nezávislý kandidát, který se neregistruje, ale musí doručit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující jeho kandidaturu či sdružení nezávislých kandidátů, pro které platí stejná pravidla jako pro nezávislého kandidáta. Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní lhůtě dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů. Poslední volby do obecních zastupitelstev se konaly 10 a 11. října 2014, letošní volby prezident Zeman vyhlásil na 5. a 6. října 2018.

Volební kampaň bude probíhat v obcích a městech kde kandidujeme formou kontaktní kampaně kandidujících, kteří budou diskutovat s občany, rozdávat volební programy, reklamní předměty a podobné aktivity. Toto POZ je postupně v organizační, obsahové rovině v personální oblasti, postupně zabezpečováno ve stanovených termínech a pravidelně kontrolováno.

Hlavní akce bude

8. září 2018 v Apollu – Důlce od 10, 00 hodin, turnaj v šipkách, stolním tenise pro  veřejnost, s aktivní účastí našich kandidátů do obecních voleb.

O dalších akcích ve volební kampani budete včas informováni.

 

 

Vážení a milí čtenáři,

jako každý rok se během měsíce května 2018, pořádal okresní výbor KSČM v Ústí nad Labem oslavu Svátku práce - 1. máj v městských sadech za velké účasti občanů města. Kde jsme představili našeho lídra na kandidáta do Zastupitelstva města Ústí nad Labem a to: Pavla Vodseďálka stávajícího zastupitele, lídry do zastupitelstev obvodních radnic a to: město – střed Františka Minárika, stávajícího zastupitele. Lídra Neštěmic Miloslava Buldru, stávajícího zastupitele. Lídra na Severní Terasu Jaroslavu Šamsovou stávající zastupitelku. Lídra na Střekov Viktora Malinkoviče stávajícího zastupitele.

Zároveň měsíc květen 2018 byl měsícem řady pietních aktů, kdy jsme uctili památku osvoboditelů, poklonili jsme se u památníků, u hrobů vojáků Rudé armády. V Terezíně jsme se zúčastnily tryzny pořádané KV KSČM. Toto místo by nemělo být nikdy zapomenuto, stejně jako hroby a památníky.

Přes tyto všechny akce již pilně pracujeme na podzimních volbách. Výkonný výbor OV KSČM a plenární zasedání OV KSČM v Ústí nad Labem projednal a schválil předložené kandidátní listiny, které jsou zabezpečeny ke komunálním volbám. Bohužel zatím nemůžeme konstatovat, že máme plně obsazené kandidátní listiny do jednotlivých obcí. Je nutné ve spolupráci ZO KSČM, stranických skupin a zastupitelů v dané obci je doplnit, abychom je mohli připravit k odevzdání na jednotlivé obce, kde budeme kandidovat. Je tady zřejmé, že především díky věkovému průměru našich členů v jednotlivých organizacích je stále složitější sestavit kandidátní listiny jen z členů KSČM. Proto je třeba hledat mezi nestraníky – sympatizanty, našimi příznivci, kteří se nebojí být na našich kandidátních listinách.

Zároveň je nutné za úzké spolupráce s OV KSČM sestavit zástupce KSČM do okrskových volebních komisí ke komunálním volbám. Okresní výbor tyto návrhy musí v zadaných termínech předat na jednotlivé obce, kde se rozhodne o jejich zařazení. Není totiž povinností obce, aby zařadili naše zástupce do okrskových komisí, kde nekandidujeme, kde kandidujeme, není problém, aby byli zařazeni do okrskových volebních komisí.                                    

                                                                                       Pavel Vodseďálek

                                                                         Předseda OV KSČM v Ústí nad Labem

 

Volby do parlamentu ČR 2017

Volební výsledky do PS PČR konané 20.  - 21. 10. 2017

okres Ústí nad Labem

Místo

ČSSD

Hlasy

ČSSD

%

KSČM

Hlasy

KSČM

%

ANO

Hlasy

ANO

%

SPD

Hlasy

SPD

%

Piráti

Hlasy

Piráti

%

ODS

Hlasy

ODS

%

Celý okres

3025

6.12

4425

8,96

17994

36,45

6096

12,35

4529

9,17

4681

9,48

Dolní Zálezly

3714

4,45

35

11,14

102

32,48

36

11,46

28

8,91

39

12,42

Habrovany

4

4,0

19

19,0

42

42,0

14

14,0

1

1,0

5

5,0

Homole u Panny

12

6,09

22

11,16

86

43,65

20

10,15

19

9,64

25

12,69

Chabařovice

60

5,40

105

9,45

410

36,90

151

13,59

80

7,20

109

9,81

Chlumec

122

5,93

188

9,15

786

38,26

222

10,80

175

8,51

189

9,20

Chuderov

29

5,57

36

6.92

169

32,50

67

12,88

49

9,42

84

16,15

Libouchec

55

6,11

103

11,45

311

34,59

136

15,12

75

8,34

103

11,45

M. Březno

14

6,14

15

6,57

108

47,36

26

11,40

17

7,45

27

11,84

Malečov

13

3,29

59

14,93

128

32,40

40

10,20

33

8,35

38

9,62

Petrovice

9

3,0

44

14,66

108

36,0

33

11,0

31

10,33

22

7,33

Povrly

63

6,48

89

9,15

375

38,58

122

12,55

77

7,29

86

8,48

Přestanov

11

4,82

17

7,45

92

40,35

29

12,71

17

7,45

30

13,15

Ryjice

10

7,69

18

13,84

35

26,92

33

25,38

7

5,38

8

6,15

Řehlovice

28

4,38

60

9,40

243

38,08

87

13,63

52

8,15

71

11,12

Stebno

9

3,96

27

11,89

103

45,37

37

16,29

19

8,37

11

4,84

Tašov

15

20,27

3

4,05

35

47,29

9

12,16

4

5,40

5

6,75

Telnice

9

2,38

35

9,25

162

42,85

67

17,72

34

8,99

19

5,02

Tisá

20

3,87

42

8,13

125

24,22

51

9,88

63

12,20

101

19,57

Trmice

77

8,35

96

10,41

299

32,42

143

15,50

59

6,39

47

5,09

Ústí n/L

2372

6,32

3276

8,73

13646

36,37

4540

12,10

3577

9,53

3485

9,28

V. Březno

57

5,20

65

5,93

462

42,19

151

13,78

70

6,39

117

10,68

V. Chvojno

11

2,71

48

11,85

128

31,60

69

17,03

31

7,65

44

10,86

Zubrnice

11

8,02

23

16,78

39

28,46

13

9,48

11

8,02

16

11,67

Volební priority

1

Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.

2

Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení.

3

Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.

4

Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a platy zdravotníků.

5

Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.

6

Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.

7

Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.

 

8

Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, dopravy aj. strategických odvětví do veřejného vlastnictví.

9

Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.

10

Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.

11

Řešit příčiny migrační krize. Odmítnutí vnucovaných kvót na přerozdělování běženců.

12

Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.

13

Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývaný restitucemi, přinejmenším zdanit a urychlit odluku církví od státu.

14

Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou iniciativu a zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným.

 

 

 

SLIBY VLÁDNÍ KOALICE

Zhodnocení čtyřletého období vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL

viz. vložený článek níže

Sliby vládní koalice.doc (2,63Mb)