OV KSČM - Ústí nad Labem

Vážení přátelé, soudružky a soudruzi.

 

​Vítám Vás na webu Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Ústí nad Labem. Rádi bychom zde přinášeli aktuální zprávy ze  života naší organizace, základních organizací strany v okrese a z práce našich zastupitelů. Přivítáme i Vaše názory a připomínky k naší práci.

V rubrice kontakty máte možnost obrátit se na naše vedení. Všichni jsou připraveni hledat cesty k řešení Vašich problémů nebo připomínek.

Samozřejmě, že i naši zastupitelé v Zastupitelstvu Statutárního města Ústí nad Labem, zastupitelé v zastupitelstvech městských obvodů i zastupitelé a funkcionáři v obecních zastupitelstvech jsou připravení pomoci řešit Vaše problémy.

Byli bychom rádi, kdyby náš web posloužil k lepší komunikaci mezi Vámi a námi.  Diskusní příspěvky, které se na webu objeví, budeme, podle potřeby, řešit, na dotazy se budeme snažit odpovídat. Věřím, že se nám společně podaří vytvořit fórum, které pomůže reagovat na problémy, které ztrpčují život obyvatel našeho města a okresu, a že se web stane i zrcadlem naší práce.

předseda OV KSČM v Ústí nad Labem


Kdo jsme a co chceme:

  • Komunistická strana Čech a Moravy je politickou stranou. Pro své označení používá zkratku KSČM.
  • KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

​Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům.  KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie.Image​​